OSOBA PROWADZĄCA

Dr Helga Blazy jest psychoterapeutką, doktorem filozofii, tłumaczką. Zajmuje się analizą dzieci i młodzieży, jest współzałożycielką Instytutu Diagnostyki i Poradnictwa Rodzinnego w Kolonii (Niemcy). Jako tłumaczka specjalizuje się w poezji indonezyjskiej oraz niderlandzkiej.

Jest wieloletnią członkinią zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii i Medycyny Prenatalnej  i Okołoporodowej oraz autorką licznych publikacji w International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology. Od lat prowadzi seminaria z psychologii prenatalnej dla Oddziału Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w Kolonii.

Dr Blazy jest szkoleniowcem i superwizorką metody Analizy Więzi Prenatalnej, stworzonej przez J.Raffai i G. Hidasa – psychoanalityków węgierskich, u których przeszła własne szkolenie.

W marcu 2019 roku dr Helga Blazy prowadziła w Warszawie wykład oraz seminarium z Analizy Więzi Prenatalnej. Oba te wydarzenia spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Obecnie uczy się podstaw języka polskiego, by móc choć trochę komunikować się z uczestnikami szkolenia w ich języku ojczystym.

 

 

Patronat nad szkoleniem obejmuje Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.