TERMINY I MIEJSCE SZKOLENIA

Miejsce:

Warszawa, siedziba PTPP, ul. Złota 9 / 8 - dogodna lokalizacja w centrum miasta, w bezpośrednim pobliżu Dworca Centralnego

Terminy szkolenia:

I zjazd 18 - 19 stycznia 2020 r.

Czas trwania:

3 semestry
I semestr - 6 zjazdów (01 - 06. 2020)
II semestr - 4 zjazdy (09 - 12. 2020)
III semestr - 4 zjazdy (01. - 06. 2021)

Czas trwania pojedynczego zjazdu:

sobota 14:00 - 20:00 oraz niedziela - 9:30- 15:30

Terminy zjazdów w I semestrze:

 • 18/19 stycznia 2020
 • 8/9. luty 2020
 • 7 /8 . marca 2020
 • 4/5. kwietnia 2020
 • 23/24. maja 2020
 • 20/21. czerwca 2020

Terminy zjazdów w II semestrze: 

 • 19/20 września 2020
 • 10/11 października 2020
 • 7/8 listopada 2020
 • 12/13 grudnia 2020

Terminy zjazdów w III semestrze: 

 •  23/24. styczeń 2021
 • 13/14. luty 2021
 •  13/14. marzec 2021
 •  10/11. kwiecień 2021
 •  29/30. maj 2021

Wielkość grupy:

0k. 20 osób

Język szkolenia:

Dr Blazy będzie prowadzić szkolenie w języku angielskim. Organizatorzy zapewniają materiały pisemne w języku polskim oraz tłumaczenie ustne w trakcie wszystkich zjazdów. Dlatego znajomość języka angielskiego nie jest wymagana od uczestników szkolenia.

Patronat nad szkoleniem obejmuje Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.