ZESPÓŁ

Psycholog, Certyfikowana Psychoterapeutka

Wykształcenie

WSFiZ w Warszawie - studia magisterskie, UAM

Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, Szkoła Terapii Seksuologicznej Lew-Starowicz

Szkolenie terapeutyczne

Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii w Warszawie

Jestem Członkiem Zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, działającego zgodnie ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Doświadczenie

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Centrum Psychoterapii w Warszawie, Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenie „Lambda”, poradnie psychologiczne

Jak pracuję…

Prowadzę psychoterapię indywidualna osób dorosłych oraz psychoterapię par. Zajmuję się także Analizą Więzi Prenatalnej, która skierowana jest do kobiet w ciąży i i ich partnerów. Jest to praca nastawiona na odkrywanie i pogłębienie swojej więzi z nienarodzonym dzieckiem, co skutkuje lepsza adaptacją do nowej sytuacji, zmniejszonym ryzykiem depresji poporodowej, czy brakiem trudności w karmieniu.

Swoją prace poddaję psychoterapeutyczna regularnej superwizji/ nadzorowi Certyfikowanego Superwizora PTPP. Kwalifikacje na bieżąco podnoszę uczestnicząc w konferencjach naukowych i seminariach związanych z obszarem mojej pracy.

Lokalizacja

Niemcy

Pracuję online

Tak - skype, whatssapp

Dane kontaktowe

strona paulina@barwinska.pl

Tel.  +49 152 04613208

Doula

Wykształcenie

Socjolog.

Jak pracuję...

Pracuję z kobietami w okresie okołoporodowym od 2011 roku. Wspieram kobiety i pary emocjonalnie, informacyjnie, fizycznie podczas porodu, przygotowując do porodu i wczasie połogu.

Lokalizacja

Warszawa

Pracuję online

tak

Dane kontaktowe

785934510

strona helenadoula.pl

Certyfikowana psychoterapeutka, psycholog

Wykształcenie

Jestem psychologiem, absolwentką KUL oraz Podyplomowego Studium Socjoterapii IPSiR przy Uniwersytecie Warszawskim

Szkolenie Terapeutyczne

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej  (PTPP). Certyfikat uzyskałam w 2013 roku. Od blisko 30 lat jestem zaangażowana w obszarze pomagania ludziom. Profesjonalne szkolenie psychoterapeutyczne rozpoczęłam w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, kolejno ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii Indywidualnej i Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji ( ośrodek rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ) oraz 4- letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie afiliowane przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej (opartym na kryteriach Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej). Od 2004 roku posiadam również Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Obecnie uczestniczę w cyklicznej grupie seminaryjnej ( szkolenie podyplomowe ), poszerzające moją wiedzę kliniczną teoretyczną z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej. Swoją pracę poddaję superwizji.

Doświadczenie

Doświadczenie kliniczne zdobywałam prowadząc psychoterapię pacjentów w placówkach państwowej służby zdrowia ( Poradnia Zdrowia Psychicznego, Rodzinny Ośrodek Terapii dla Osób z Problemem Alkoholowym,) jak i w placówkach prywatnych ( Laboratorium Psychoedukacji, Centrum Zdrowia Psychicznego, Centrum Terapii Dialog, Centrum Psychoterapii i Diagnozy Psychologicznej).

Formy pomocy

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i starszej młodzieży.

Pracuję również z kobietami w trakcie ciąży, w okresie okołoporodowym oraz doświadczającymi trudności emocjonalnych po urodzeniu dziecka (w tym depresji poporodowej), po stracie dziecka, parom starającym się o dziecko itp. Prowadzę Analizy Więzi Prenatalnej dla kobiet w ciąży.

Jak pracuję…

 Najbliższa mojemu myśleniu o człowieku i jego wnętrzu, jego cierpieniu i źródłach przyjemności okazała się dla mnie psychoanaliza dlatego po wielu latach zapoznawania się z różnymi nurtami w psychoterapii zdecydowałam się pracować się w ujęciu psychoanalitycznym ( krótko- i długoterminowo ).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, pracuje zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez European Federation of Psychoanalitical Psychotherapy.

Lokalizacja

Grodzisk Maz. ( 35 km od Warszawy )

Pracuję online

Tak

Dane kontaktowe

Grodzisk Maz.,ul. Langiewicza 28

tel.602634063

strona  www.psychoterapiagrodziskmaz.pl

Certyfikowana psychoterapeutka, psycholog

Wykształcenie

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej.

Szkolenie terapeutyczne

certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Doświadczenie

Dotychczas współpracowała z: Poradnią Zdrowia Psychicznego NZOZ Vertimed, Fundacją Silentio, Specjalistyczną Poradnią PTPP, liceum International Meridian School, Kliniką Psychomedic.

Jak pracuję...

Od kilkunastu lat prowadzi psychoterapię psychoanalityczną osób dorosłych i młodzieży. Oferuje również Analizę Więzi Prenatalnej dla kobiet w ciąży i ich partnerów. W swojej pracy uwzględnia perspektywę międzypokoleniowego przekazu traumy.

Ma doświadczenie w pracy terapeutycznej przez Skype z osobami, które z różnych względów nie mogą w inny sposób uczestniczyć w terapii.

Pracuje również w językach angielskim i niemieckim.

Lokalizacja

Warszawa (Śródmieście)

Pracuje online

tak

Dane kontaktowe

Tel. 668 805 120

strona http://otp-psychoanaliza.waw.pl/

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka

Jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką psychoanalityczną (certyfikat nr 192) oraz
członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, zrzeszonego w
European Federation of Psychoanalitycal Psychotherapy.

Wykształcenie

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończonego w ramach
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, ze specjalizacją:
psychoterapia.

Szkolenie Terapeutyczne

Ukończyłam 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w
Warszawie, afiliowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo
Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jestem w trakcie kursu Analizy Więzi Prenatalnej.
Rozpoczęłam szkolenie w psychoanalitycznej terapii par.

Doświadczenie

Doświadczenie kliniczne zdobywałam na oddziale dziennym Centrum Psychoterapii Dolna 42, w Nowowiejskim Szpitalu Psychiatrycznym, w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, w specjalistycznej poradni PTPP, na oddziale dziennym w Vertimedzie, w placówce edukacyjnej
fundacji Varsovia. W ramach „Inicjatywy Korczakowskiej” współprowadziłam warsztaty integracyjne uczniom pierwszych klas gimnazjum. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zdobyte podczas prowadzenia warsztatów i obserwacji oraz tworzenia
planów pracy, wspomagających dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.

Jak pracuję

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. Oferuję wsparcie kobietom w ciąży przeżywającym lęk,
ambiwalencję, trudności z zajściem w ciążę, zmagającym się z utratą dziecka oraz w stanie depresji
poporodowej. Proponuję analizę więzi prenatalnej kobietom i ich partnerom zainteresowanym
budowaniem i umacnianiem relacji z dzieckiem, a także zaciekawionym badaniem przekazów
międzypokoleniowych związanych z okresem ciąży i porodu.
W pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym. Swoją pracę kliniczną poddaję superwizji .
Stale podwyższam swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach, seminariach
klinicznych i konferencjach ze specjalistami z Polski
i z zagranicy.

Lokalizacja

Przyjmuję w gabinecie w Warszawie - Śródmieściu
Ul. Jasna 1 lok.401

Pracuję online

Tak

Dane kontaktowe

nr telefonu: 661-010-642

strona www.gravida.org.pl

Certyfikowana psychoterapeutka, Psycholog, Specjalistka psychologii klinicznej

Certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna z  wieloletnim doświadczeniem w publicznej i  prywatnej służbie zdrowia oraz sektorze oświatowym, superwizorka, terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii  Psychoanalitycznej.

 Wykształcenie/ Szkolenie terapeutyczne

 • Dyplom Specjalisty Psychologii Klinicznej
 • Certyfikat Psychoterapeuty Psychoanalitycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • Certyfikat Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • Certyfikat Psychoterapeuty Szkoleniowego PTPP

Doświadczenie

Stażowała w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i superwizowała pracę kliniczną u prof. Stefana Ledera. Szkoliła się z zakresu psychoterapii u prof. J. Aleksandrowicza i prof. I. Namysłowskiej. Specjalizowała się w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracowała jako psychoterapeutka indywidualna i  grupowa oraz  kierowała Całodobowym Oddziałem Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w  Międzyrzeczu. Promowała wraz z Zespołem myślenie psychoanalityczne w warunkach SP Szpitala  dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Organizowała naukowe konferencje w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej (w tym międzynarodową), mające wpływ na  kształtowanie środowiska psychoterapeutów w Polsce i w Niemczech.          Aktualnie prowadzi Ośrodek Psychoterapii i Psychologii Klinicznej w Międzyrzeczu. Uczy w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii w Warszawie – filia w Poznaniu. Prowadzi superwizje pracy klinicznej i szkolenia. Pracuje również w Ośrodku Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej w Poznaniu. Uczestniczy w szkoleniach, seminariach superwizyjnych. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jak pracuję...

Prowadzi indywidualną psychoterapię psychoanalityczną dorosłych i młodzieży, psychoterapię par, psychoterapię małżeńską, konsultacje, superwizję, terapię szkoleniową dla psychoterapeutów. .
Oferuje pomoc psychologiczną dla kobiet w ciąży i ich partnerów w ramach Analizy Więzi Prenatalnej, szczególnie dla kobiet i par pragnących nawiązać i pogłębić więź z dzieckiem w okresie przed narodzeniem, jak również w sytuacji lęków i stanów depresyjnych w okresie ciąży, lęku przed porodem.

Praktykę psychoterapeutyczną prowadzi zgodnie ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP) i  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Lokalizacja

Przyjmuje Pacjentów w Gabinecie w Poznaniu i Międzyrzeczu.

 1. Piastowska 11a,
  66-300 Międzyrzecz
  Lubuskie
 2. Sienkiewicza 5
  60-818 Poznań
  Wielkopolskie

Pracuje online

Tak

Kontakt

Telefon: +48  504 089 831

E-mail: teresagb@o2.pl

Strona www.psychologkliniczny-terapeuta.pl

Psycholog, psychoterapeutka

Wykształcenie

Jestem psychologiem. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu diagnostyki i terapii zaburzeń wieku rozwojowego.

Szkolenie Terapeutyczne

Jestem w trakcie szkoleń:

 • Podstawy psychoterapii dzieci i młodzieży (Ośrodek Edukacji Psychoanalitycznej)
 • Kurs roczny z podstaw psychoterapii psychoanalitycznej (Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii PTPP)

Doświadczenie

Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradniach, ośrodkach i placówkach komercyjnych, związanych z udzielaniem pomocy psychologicznej osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży. Od wielu lat współpracuję z Fundacją Navicula w Łodzi, gdzie zajmuję się diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju. Przyjmuję również w gabinecie prywatnym.

Jak pracuję...

W ramach prywatnej praktyki prowadzę konsultacje dla rodziców oraz terapię dzieci w różnym wieku. W swojej pracy koncentruję się na więzi rodzica z dzieckiem oraz jakości wzajemnej komunikacji. Prowadzę konsultacje dla kobiet w ciąży, doświadczających depresji poporodowej, a także dla par starających się o dziecko i oczekujących narodzin.

Pracuję online

Tak.

Lokalizacja

Łódź

Dane kontaktowe

Tel. 502-343-724

Łódź, ul. Struga 26 (Śródmieście)

strona www.katarzyna-granecka-kostrzewa.pl

 

Lekarz, certyfikowana psychoterapeutka

Wykształcenie

Ukończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie

Szkolenie terapeutyczne

Ukończyłam wiele szkoleń z psychoterapii takich jak: Szkolenie z Psychoterapii Więzi Prenatalnej i Perinatalnej (szkolenie 3-letnie), Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie (szkolenie 4-letnie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne), Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (szkolenie 4-letnie), Studium Rozwoju Osobistego i Umiejętności Przeciwdziałania Patologii Społecznej w Warszawie (1 rok), Szkoła hipnozy (1 rok), Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi Wernera Meinholda (1 rok) oraz wiele różnych kursów i szkoleń.

Posiadam Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, certyfikat Analityka Grupowego Instytutu Analizy Grupowej oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii i Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej ISPPM.

Doświadczenie

Od 24 lat prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną, zarówno indywidualną jak i grupową, pracuję z dorosłymi oraz z młodzieżą. Od 10 lat zajmuję się również psychoterapią więzi prenatalnej i okołoporodowej. Pracuję z kobietami w ciąży metodą analizy więzi prenatalnej, przygotowuję je do porodu, pomagam w przepracowaniu różnych lęków i trudności związanych z macierzyństwem, szczególnie w okresie ciąży oraz w pierwszych latach życia dziecka. Zajmuję się także leczeniem traum prenatalnych i okołoporodowych pacjentów dorosłych.

Lokalizacja

Kraków i okolice

Pracuję online

poprzez Skype, Messengera, zoom-a oraz telefon

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: +48 513 101 206

mail: gabinet@psychoterapia.1b1.pl

strona: psychoterapia.1b1.pl

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka

Wykształcenie

Studia: Psychologia, na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Szkolenie Terapeutyczne

Ukończyłam szkolenie z Psychoterapii Psychodynamicznej, na Oddziale Nerwic Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikat z interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, prowadząc psychoterapię w Poradni Zdrowia Psychicznego w Krakowie oraz w ramach prywatnej praktyki.

Pracuję z kobietami przygotowującymi się do zajścia w ciążę, z kobietami w ciąży i w okresie okołoporodowym oraz z parami oczekującymi narodzin dziecka. Oferuję konsultacje psychologiczne i wsparcie dla kobiet przeżywających lęki związane z ciążą, porodem i wczesną opieką nad dzieckiem oraz analizę więzi prenatalnej dla osób pragnących pogłębiać więź z dzieckiem przed jego narodzinami.

Lokalizacja

Kraków

Pracuję online

tak

Dane kontaktowe

nr telefonu: 508-292-285

strona http://psychoterapia-krakow.pl/jovankagasiorowska.html

http://www.gabinet.psychologiczny.com/index.html

Psycholog, psychoterapeutka

Wykształcenie i szkolenie terapeutyczne

Ukończyłam studia magisterskie z Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a następnie 4-letni kurs z psychoterapii psychodynamicznej w Szpitalu im. dra J. Babińskiego w Krakowie. Aktualnie uczestniczę w szkoleniu z Analizy Więzi Prenatalnej, którego prowadzącą jest dr Helga Blazy (Niemcy).

Doświadczenie zawodowe

Od kilku lat prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną w ramach własnego gabinetu. Współpracuję również z Centrum Psychoterapii i Seksuologii Empatia w Krakowie, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną. Pracując na stanowisku psychologa w Oddziale Patologii Ciąży w Centrum Medycznym Ujastek w Krakowie, wspierałam kobiety w ciąży (ciąża zagrożona, poronienia, wady rozwojowe u dziecka) i po porodzie (w tym kobiety, które urodziły swoje dzieci przedwcześnie).

Jak pracuję...

Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym oraz Analizę Więzi Prenatalnej dla kobiet w ciąży (zarówno ciąże przebiegające prawidłowo, jak i obciążone ryzykiem przedwczesnego porodu). Przyjmuję stacjonarnie, choć w uzasadnionych przypadkach możliwe są spotkania online i konsultacje telefoniczne.

Lokalizacja

Kraków, dzielnica Grzegórzki (Al. Pokoju 24/54)

Dane kontaktowe

Tel. +48 796 535 411

strona https://dobrypsycholog.krakow.pl/

Wykształcenie

Skończyłam studia humanistyczne na kierunku Polonistyka na UŚ oraz Podyplomowe na UE w Katowicach dotyczące psychologii w zarządzaniu .
Psychoterapii uczyłam się w KCP w Krakowie, ukończyłam pełne 6 letnie szkolenie zawierające także Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Jestem także terapeutą uzależnień. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

Doświadczenie

Psychoterapią indywidualną i grupową zajmuję się od ponad 10 lat pracując głównie z dorosłymi i młodzieżą .Mam także doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i osadzonymi w zakładach karnych .Obecnie od kilku lat jestem związana z krakowskim Centrum Dobrej Terapii, gdzie prowadzę terapię indywidualną.

Konsultuję także rodziców i dzieci w Tyskim Przedszkolu Montessori, które prócz spełniania  funkcji opiekuńczo- edukacyjnej jest ośrodkiem wspierania rodziców w ich roli na każdym etapie życia dziecka  i propagowania rodzicielstwa  bliskości.

Jestem członkinią PTPPd, pracuję w nurcie psychodynamicznym i głęboko wierzę w skuteczność tej formy pomocy.

Osoby zainteresowane Analizą Więzi Prenatalnej przyjmuję obecnie w gabinecie prywatnym.

Lokalizacja

Tychy ul. G.Zapolskiej 63b

Kontakt

Tel. 662680891

E-mail: kholdag@gmail.com

Certyfikowana psychoterapeutka, psycholog

Wykształcenie

Jestem psychologiem, ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Posiadam tytuł specjalisty psychologa klinicznego. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 219).

Szkolenie Terapeutyczne

Ukończyłam 4-letnie, całościowe szkolenie w dziedzinie psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (realizowane przez MABOR oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie).

Doświadczenie

Pracowałam przez wiele lat w Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, w Oddziale Psychiatrycznym-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Szpitalu Nowowiejskim, w poradniach zdrowia psychicznego oraz w prywatnym gabinecie. Prowadziłam zajęcia dla studentów w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Tańcem i Ruchem.

Zajmuję się

Terapią rodzinną, terapią par, pracuję z kobietami i parami w okresie ciąży w oparciu o metodę Analizy Więzi Prenatalnej, prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

Lokalizacja

Warszawa-Ochota

Kontakt

tel. 608 152 149

Psychoterapeutka, psycholog

 Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą indywidualnym i rodzinnym.

 Wykształcenie

W 2003 r ukończyłam Psychologię w Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam 4,5 letnie podyplomowe szkolenie z psychoterapii, prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie, zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W 2017r ukończyłam specjalizację kliniczną i uzyskałam tytuł Psychologa klinicznego. Ukończyłam szkolenie „Trener umiejętności psychoedukacyjnych”, prowadzone przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz szkolenie w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych i karnych prowadzone przez Centrum Negocjacji. Obecnie szkolę się w Analizie Więzi Prenatalnej prowadzone przez Helgę Blazy z Instytutu Diagnostyki i Poradnictwa Rodzinnego w Kolonii (Niemcy). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Terapii Rodzin. Pracę poddaje superwizji.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam współpracując m.in. ze Stowarzyszeniem OPTA, Ośrodkiem Pomocy Rodzinie „Aslan”, PZP dla Dzieci i Młodzieży w Zespole

Psychosomatycznym przy Szpitalu Dziecięcym im prof. J. Bogdanowicza w Warszawie oraz PZP dla dzieci i młodzieży przy Szpitalu “Nowowiejskim”,

prowadziłam również wykłady w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Ostatnie kilkanaście lat przepracowałam w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im Św. Rodziny w Warszawie, prowadziłam konsultacje z rodzicami w kryzysie okołoporodowym, w ramach oddziału położnictwa i ginekologii. Prowadziłam szkolenia w szkole rodzenia i warsztaty dla pracowników ochrony zdrowia.

 Jak pracuję...

Pracuje z osobami dorosłymi, parami i rodzinami. Prowadzę Analizę Więzi Prenatalnej.

Prowadzę terapię m.in:

 • rodziców z trudnościami w ciąży i po porodzie (zagrożona ciąża, nieprawidłowości rozwojowe u dziecka, lęk w ciąży i przed porodem, depresja poporodowa, poród przedwczesny, kryzys adaptacji do nowej roli)
 • rodziców po stratach okołoporodowych (ciąża pozamaciczna, poronienie, zgon noworodka)
 • osób samotnych, mających kłopoty w relacjach
 • osób przeżywających lęki, depresje, nerwice, cierpiących z powodu braku poczucia wartości, poszukujących dróg osobistego rozwoju

 Lokalizacja

Warszawa, Solec, ul. Dobra 4/23

Pracuję online

Tak

Kontakt

Tel. 603042659

strona http://sylwiakuczynska.pl/

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka

Wykształcenie

Jestem psychologiem i pedagogiem specjalnym.

Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szkolenie terapeutyczne

Jestem certyfikowaną psychoterapeutyką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Odbyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Stale rozwijam się poprzez udział w seminariach grupowych , superwizjach i konferencjach. Swoją pracę poddaję superwizji.

Doświadczenie

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w pracy na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego.  Od lat pracuję też w prywatnym gabinecie.

Formy pracy

 • konsultacje i psychoterapia osób dorosłych, młodzieży i dzieci
 • konsultacje dla kobiet/par starających się o dziecko
 • konsultacje dla kobiet/par oczekujących dziecka – zaciekawionych nawiązaniem, pogłębieniem relacji z dzieckiem już na etapie ciąży
 • konsultacje dla kobiet/ par oczekujących dziecka – mających różne obawy czy lęki związane z ciążą i porodem
 • konsultacje dla kobiet w połogu
 • konsultacje dla kobiet zmagających się z depresją okołoporodową

Lokalizacja

Poznań/ Grunwald

Pracuję online

Tak

Dane kontaktowe

tel. 663 062 645

mail: weonika.latusek@gmail.com

strona weronikalatusek.pl

Psycholog, psychoterapeutka

Wykształcenie

Jestem psychologiem i dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym.

Szkolenie Terapeutyczne

Ukończyłam II - letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz IV - letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Moja praca podlega regularnej superwizji u licencjonowanych superwizorów z Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Doświadczenie

Jako psychoterapeuta pracuję także z dorosłymi i młodzieżą w nurcie psychodynamicznym od 2010 roku. Przez wiele lat pracowałam z dziećmi, młodzieżą i rodzinami przy różnych placówkach zajmujących się zdrowiem psychicznym, w tym również przy Poradni Zdrowia Psychicznego dla Rodzin, oraz Klinice Psychologiczno- Psychiatrycznej Psychomedic.

Obecnie uczestniczę oraz współorganizuję pierwsze w Polsce szkolenie z Analizy Więzi Prenatalnej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz ISPPM – Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny i Psychologii Prenatalnej i Okołoporodowej.

 Jak pracuję...

Oferuję Analizę Więzi Prenatalnej kobietom w ciąży oraz ich partnerom. Przyjmuje kobiety które obawiają się porodu siłami natury, mają lęk przed depresją poporodową, chciałbyby pogłębić swoją relację z dzieckiem przed porodem, są ciekawe siebie.

Jako psychoterapeuta pracuję także z dorosłymi i młodzieżą w nurcie psychodynamicznym od 2010 roku. Przez wiele lat pracowałam z dziećmi, młodzieżą i rodzinami przy różnych placówkach zajmujących się zdrowiem psychicznym, w tym również przy Poradni Zdrowia Psychicznego dla Rodzin, oraz Klinice Psychologiczno- Psychiatrycznej Psychomedic.

Obecnie uczestniczę oraz współorganizuję pierwsze w Polsce szkolenie z Analizy Więzi Prenatalnej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz ISPPM – Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny i Psychologii Prenatalnej i Okołoporodowej.

Lokalizacja

Warszawa - Śródmieście

Pracuję online

Tak

Dane kontaktowe

Nr telefonu: 505-293-263

strona www.napsychoterapie.pl

Certyfikowana psychoterapeutka

Wykształcenie

Doktor nauk humanistycznych UW.

Szkolenie terapeutyczne

Szkolenie i Certyfikat psychoterapeutki psychoanalitycznej uzyskałam w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, gdzie odbyłam czteroletnie szkolenie. Obecnie uczestniczę w szkoleniu z Analizy Więzi Prenatalnej oraz różnorodnych seminariach psychoanalitycznych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Doświadczenie

Doświadczenie kliniczne zdobyłam w Ambulatorium Psychoanalitycznym, na Oddziale Chorób Afektywnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Fundacji Poliklinika Korczakowska.

Jak Pracuję...

Pracuję w podejściu psychoanalitycznym z dorosłymi i młodzieżą. W ramach analizy więzi prenatalnej pracuję z kobietami oraz parami spodziewającymi się dziecka. Na konsultacje zapraszam kobiety / pary, które doświadczyły trudności z zajściem w ciążę, poronień, przygotowują się do procedury in vitro lub są w jej trakcie.

Lokalizacja

Warszawa/ Śródmieście

Pracuję online

Tak

Dane kontaktowe

Tel. 605-720-982

Psychoterapeuta

Szkolenie terapeutyczne

Ukończyłem specjalistyczne szkolenie terapeutyczne w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia "Natanaelum" w Lublinie. Ukończyłem również szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży prowadzone przez Ośrodek Edukacji Psychoanalitycznej w Warszawie. Aktualnie szkolę się w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie, uczestniczę również w pierwszym w Polsce szkoleniu z Analizy Więzi Prenatalnej oraz innych szkoleniach z obszaru psychoterapii okołoporodowej i pracy z diadą matka-niemowlę.

Doświadczenie

Doświadczenie kliniczne zdobywałem w min. w Szpitalu "Nowowiejskim" w Warszawie, Poradni "Mały Rycerz" w Warszawie, Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim oraz Psychodynamicznym Centum Terapeutyczno Szkoleniowym (Lublin/Warszawa).

Od 6 lat prowadzę prywatny gabinet w Lublinie i w Warszawie. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami wykonującymi zawody zaufania publicznego.

Jak pracuję...

Pracuję z kobietami w ciąży oraz oraz parami spodziewającymi się dziecka, a także rodzicami doświadczającymi trudności emocjonalnych po porodzie i w różnych okresach macierzyństwa czy ojcostwa. Prowadzę Analizę Więzi Prenetalnej oraz psychoterapię okołoporodową, zajmuję się również wsparciem psychoterapeutycznym dla kobiet/par będącymi w toku procedury in-vitro. Pracuję także z osobami zmagającymi się z problematyką psychogennej bezpłodności.

Pracuję pod stałą superwizją.

Lokalizacja

Lublin (Śródmieście, Węglin)

Warszawa (Śródmieście)

Pracuję online

Tak

Dane kontaktowe

Tel. 518 204 001

strona: www okoloporodowa.pl

Certyfikowana psychoterapeutka, psycholog

Wykształcenie

Magisterium uzyskałam na wydziale psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkolenie terapeutyczne

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz członkiem Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Ukończyłam roczny kurs z Postaw Psychoterapii Psychoanalitycznej, a następnie 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ukończyłam również kurs: „Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna metodą przedłużonej ekspozycji”. Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerzam uczestnicząc w różnych grupach seminaryjno-superwizyjnych prowadzonych przez polskich oraz zagranicznych psychoanalityków. Obecnie uczestniczę w szkoleniu z Analizy Więzi Prenatalnej przygotowującego do pracy z parami i kobietami w ciąży. Jakość swojej pracy poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog oraz psychoterapeuta na całodobowym oddziale Kliniki Psychiatrii Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego, Poradni Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis, Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii Psyche Plus oraz Powiślańskiej Fundacji Społecznej. Odbywałam staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Obecnie od kilku lat skupiam się na prowadzeniu praktyki prywatnej.

Jak pracuję:

Pracuję z osobami dorosłymi, w tym z kobietami w ciąży oraz parami spodziewającymi się dziecka, kobietami mającymi trudności z zajściem w ciążę bądź będącymi w trakcie procedury in-vitro, kobietami doświadczającymi tokofobii a także kobietami borykającymi się z trudnościami emocjonalnymi po porodzie.

W swojej pracy czerpię z psychoanalitycznego modelu rozumienia człowieka i wiedzę tę wykorzystuję aby pomóc osobom poszukującym rozumienia swoich problemów, wzorców zachowań i relacji. Pomagam znaleźć zasoby potrzebne do przemiany wewnętrznej. Ten proces może zaistnieć dzięki stworzeniu szczególnego rodzaju relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem, w której jest miejsce na ujawnienie i bezpieczne doświadczanie zarówno najtrudniejszych jak i najpiękniejszych uczuć oraz emocji. W trakcie pracy psychoterapeutycznej staram się udzielać pozbawionego oceny wsparcia, słuchać z zaangażowaniem oraz tworzyć atmosferę sprzyjającą szczerej i bliskiej rozmowie. Pracując z kobietami w ciąży wspieram kontakt z ich własnym ciałem oraz wewnętrzną kobiecą kreatywnością. Pomagam w budowaniu relacji z dzieckiem w brzuchu oraz emocjonalnym przygotowaniu do porodu.

Lokalizacja

Warszawa, Stary Mokotów

Pracuję online

tak

Dane kontaktowe

Tel: 696860571

Ul. Sandomierska 21 m.9

strona www.gravida.org.pl

Psycholożka, psychoterapeutka

Wykształcenie

Jestem psycholożką. Absolwentką  Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Szkolenia terapeutyczne

Ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA a także Studium Pomocy Psychologicznej w Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz kurs z Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z Analizy Więzi Prenatalnej. Swoje kwalifikacje stale podnoszę uczestnicząc w specjalizacyjnych kursach, szkoleniach i konferencjach.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Mariańskiej 1 oraz Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej 42 w Warszawie. Przez kilka lat zawodowo związana byłam z Dziennym Oddziałem Odwykowym przy ul. Zgierskiej 18a, gdzie pełniłam funkcję psychoterapeuty a następnie Kierownika Oddziału. Współpracowałam także z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dz. Ursus M. St. Warszawy przy Pl. Czerwca 1976r. 1 w Warszawie w roli Asystenta Rodziny. Od dwunastu lat prowadzę prywatną praktykę. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Formy pomocy

Pracuję w ujęciu integratywnym (podejście łączące różnorodne sposoby rozumienia problemów psychicznych i metody pracy z nimi)  z osobami dorosłymi.

 • udzielam pomocy psychologicznej;
 • prowadzę psychoterapię indywidualną;
 • przeprowadzam interwencję kryzysową;
 • w ramach Analizy Więzi Prenatalnej pracuję z kobietami w ciąży a także ich partnerami.

Jak pracuję...

W pracy z pacjentem bliskie jest mi integrowanie różnych metod i nurtów teoretycznych. Ze względu jednak na to, że ukształtowało mnie podejście humanistyczne, u podstaw mojego kontaktu z pacjentem, leży rozumienie jego relacji, tych które miał i które ma, zarówno ze światem jak i ze sobą. Głęboko wierzę, że nawiązywanie relacji zaczyna się już w łonie matki, stąd moje zainteresowanie pracą z przyszłymi rodzicami na rzecz umacniania ich więzi z dzieckiem

Lokalizacja

Warszawa-Ochota

Dane kontaktowe

Tel. 791808638

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka

Jestem psychologiem, specjalistką I stopnia z psychologii klinicznej i certyfikowaną psychoterapeutką psychoanalityczną Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP), członkiem PTPP, w tym członkiem sekcji terapii par i rodzin.

Wykształcenie

Kształciłam się w psychoterapii w oparciu o różne podejścia teoretyczne. Ostatecznie wybrałam psychoterapię psychoanalityczną, jako teoretyczną podstawę i metodę pracy. Psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym uczyłam się w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym i w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam na stażach specjalizacyjnych na oddziałach psychiatrycznych, neurologicznych, dziecięco-młodzieżowych i w PZP, przede wszystkim podczas 15 lat pracy w Oddziale Dziennym II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii z osobami cierpiącymi na psychozy, choroby afektywne i zaburzenia osobowości, a następnie pracując w Ambulatorium Psychoanalitycznym przy Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, poradni Propsyche, w Specjalistycznej Poradni Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, w tym jako jej kierownik i od 20 lat we własnym gabinecie.

 Jak pracuję…

 Pracuję indywidualnie z młodzieżą i z osobami dorosłymi, zajmuję się Analizą Więzi Prenatalnej (AWP)z kobietami w ciąży oraz parami spodziewającymi się dziecka, pracuję także z parami i rodzinami doświadczającymi trudności w relacjach. Pracę kliniczną superwizuję u psychoanalityków i psychoterapeutów psychoanalitycznych w kraju i za granicą. Biorę udział w szkoleniu podyplomowym w PTPP: w koleżeńskich seminariach związanych z teoriami psychoanalitycznymi, w konferencjach krajowych i zagranicznych, wykładach i cyklicznych seminariach klinicznych z wybitnymi psychoanalitykami. Szkolę się od wielu lat w psychoanalitycznej terapii par i rodzin pod kierunkiem Mary Morgan i Stanleya Ruszczyńskiego z Tavistock Clinic i Portman Clinic w Londynie. Kształcę się także w dziedzinie Analizy Więzi Prenatalnej pod kierunkiem niemieckiej psychoanalityczki Helgi Blazy.

Lokalizacja

Warszawa Powiśle, ul. Cicha 3 m 16

Poradnia Sensum: Warszawa Radość (Wawer), ul. Orłowskiego 45 lok 1

Pracuję online

Tak

Dane kontaktowe

Marzena Witkowska, tel: 00 48 601 375 158

Strony: http://ptpp.pl/towarzystwo/ptpp/

https://psychoterapeucipar.pl/