EFEKTYWNOŚĆ

A oto 12 korzyści wynikających ze stosowania Analizy Więzi Prenatalnej. Lista ta powstała na podstawie badań przeprowadzonych na grupie 1200 pacjentek, które w trakcie ciąży zaangażowały się w Analizę Więzi Prenatalnej:

 1. Percepcja kobiety zostaje ukierunkowana do wewnątrz - na jej ciało, umysł oraz na dziecko. W ten sposób może ona łatwiej rozumieć sygnały płynące od dziecka.
 2. Naturalne kobiece zdolności są wzmacniane, przez co zwiększa się asertywność kobiety.
 3. Matka i dziecko stają się zgranym zespołem i oboje doświadczają mniej lęku i bólu.
 4. Mniej wysiłku podczas porodu oraz mniej komplikacji.
 5. Potrzeba interwencji położniczych znacznie się zmniejsza.
 6. Ilość cięć cesarskich zmalała do około 6%, w porównaniu z normą 30% i więcej. W ten sposób poród stał się bezpieczniejszy i mniej kosztowny.
 7. Spośród 1200 ciąż wskaźnik przedwczesnych urodzeń nie był większy niż 0,1% - w porównaniu ze średnią w populacji ponad 8%.
 8. Niski poziom urazów porodowych, na co wskazują naturalne, okrągłe głowy dzieci i stosunkowo niewiele płaczu po porodzie (przeważnie mniej niż 20 minut dziennie).
 9. Dzieci są ciekawe świata, stabilne emocjonalnie, dojrzałe społecznie i mają dostęp do swoich osobistych możliwości.
 10. Dzieci mniej śpią w ciągu dnia, ale dłużej i głębiej śpią w nocy, z kilkoma przebudzeniami.
 11. Niemowlęta i dzieci łatwiej się komunikują, a radzenie sobie z nimi staje się całkowicie intuicyjne. Dzieci mają dużą samoświadomość, są cierpliwe i rozumieją zarówno intencje i potrzeby swoich rodziców, jak i swoje własne.
 12. Wskaźnik depresji poporodowych wynosi mniej niż 1%. Tymczasem w krajach uprzemysłowionych około 19% wszystkich matek cierpi przez wiele miesięcy po porodzie na depresję poporodową. Metoda stanowi więc skuteczną profilaktykę depresji poporodowej.
Schroth, G. (2010). Prenatal Bonding (BA): A Method for Encountering the Unborn - Introduction and Case study. Journal of Prenatal and Perinatal Psychology.