WYKŁAD BRUNI KREUTZER–BOHN

Autorka - psychoterapeutka psychoanalityczna - wprowadza nas do swojego myślenia teoretycznego, w którym łączy myśl Winnicotta i Biona oraz  do swojego gabinetu. Korzysta ona ze zmodyfikowanej wersji analizy prenatalnej w pracy z dorosłymi pacjentami. Istotnym elementem jej pracy jest uważna podróż w głąb ciała mająca na celu integrację obszaru prenatalnego pacjenta.

Cena: 60zł

Chcemy zaoferować Wam też możliwość wykupienia dostępu do 5 wykładów z konferencji w cenie 200 zł, zamiast 300zł