WYKŁAD DR LUDWIGA JANUSA

To, co dziś znamy jako dobrze przemyślaną i dopracowaną metodę wspierania relacji prenatalnej między matką a dzieckiem, ma długą historię, która musi zostać opowiedziana, jeśli chcemy poznać fundamentalne znaczenie tej metody. Wykład dotyczy:

  • historii rozwoju myśli i metody prenatalnej,
  • przykładów przeżyć matek z dzieckiem w settingu analizy więzi, na podstawie książki "Nabelschnur der Seele” [„Pępowina duszy”] Hidasa i Raffai (2006),
  • korzeni mitów we wczesnych przeżyciach onirycznych,
  • obecności przeżycia prenatalnego i porodowego w zjawiskach społecznych i politycznych.

Dr n. med. Ludwig Janus, – szkoleniowy terapeuta psychoanalityczny i wykładowca w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Heidelbergu, autor wielu książek dotyczących psychologii prenatalnej.

Cena: 60 zł

Chcemy zaoferować Wam też możliwość wykupienia dostępu do 5 wykładów z konferencji w cenie 200 zł