WYKŁAD DR HELGI BLAZY

Życie ludzkie zaczyna się co najmniej dwa pokolenia wstecz, w domu dziadków ze strony matki i ojca. Dziedziczymy nie tylko nasze geny i uwarunkowania chromosomalne, ale także epigenetykę (czyli wpływ środowiska na ekspresję genów), uwarunkowania społeczne i kulturowe, a także struktury psychospołeczne.

Okres prenatalny nie jest tylko jedną z faz w ciągłości naszego życia, takich jak narodziny, dzieciństwo, dorastanie, dorosłość, menopauza, starość i śmierć. Fazy te są wzajemnie od siebie zależne, choć każda ma swoją specyfikę. Życie człowieka jest kontynuacją; każdy etap rozwojowy jest równie ważny i wszystkie są ze sobą nierozerwalnie związane. Dopiero razem tworzą całość ludzkiego życia.

Cena: 70 zł