NABÓR

Analiza Więzi Prenatalnej to krótkoterminowa metoda pracy z kobietami w ciąży i ich dziećmi. Jej twórcy określali ją “psychoanalitycznie zorientowanym wsparciem przedurodzeniowej więzi między matką a dzieckiem”. 

Prowadzimy nabór na V edycję całościowego szkolenia z Analizy Więzi Prenatalnej.

Szkolenie rozpocznie się we wrześniu 2023 r. i będzie trwało do grudnia 2024 r.

Kto może wziąć udział w szkoleniu:

Zapraszamy wszystkich chętnych psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, psychoterapeutów w trakcie szkolenia, położne do udziału w całościowym szkoleniu. Wszelkie inne zgłoszenia nie wymienionych zawodów będziemy rozpatrywać indywidualnie.

Do kryteriów kwalifikacji należy doświadczenie terapii własnej.

Korzyści ze szkolenia dla uczestnika: 

 • kompetencje i narzędzia do pracy z kobietami w ciąży, ich partnerami i dziećmi przy pomocy Analizy Więzi Prenatalnej,
 • umiejętności pracy z kobietami starającymi się o dziecko ( m. in. przy pomocy metody in vitro) przy użyciu dialogu matka - embrion,
 • wiedza teoretyczna oraz praktyczne kompetencje - dzięki superwizjom i ćwiczeniom z zakresu doświadczenia własnego,
 • wzbogacenie bieżącej praktyki psychoterapeutycznej  o uwzględnianie perspektywy prenatalnej
 • unikalne doświadczenie własne  - self experience, integracja doświadczeń prenatalnych terapeuty.

Absolwenci naszych szkoleń relacjonują, że, że:

 • z satysfakcją pracują z kobietami i parami oczekującymi na dziecko,
 • wspierają kobiety i pary starające się o zajście w ciążę,
 • uwzględnienie perspektywy prenatalnej wzbogaciło i zmieniło ich pracę terapeutyczną z pacjentem indywidualnym,
 • doświadczenie własne zdobyte w trakcie szkolenia, zmieniło nie tylko ich życie zawodowe, ale też prywatne.

Certyfikat:

Ukończenie szkolenia uprawnia do ubiegania się o międzynarodowy certyfikat Niemieckiego Towarzystwa Analizy Więzi Prenatalnej http://www.bindungsanalyse.de/ .

By uzyskać certyfikat należy ukończyć szkolenie oraz napisać i obronić pracę dotyczącą dwóch przeprowadzonych procesów klinicznych metodą Analizy Więzi Prenatalnej.

Liczebność grupy:

Grupa będzie pracować w kameralnych warunkach i będzie liczyć do 20 osób.

Prowadzący:

Szkolenie prowadzić będzie dr Helga Blazy (Niemcy):

Dr Helga Blazy - psychoterapeutka dzieci i młodzieży, doktor filozofii oraz  szkoleniowa analityczka więzi prenatalnej oraz superwizorka w tym zakresie. Wieloletnia członkini zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii i Medycyny Prenatalnej i Okołoporodowej oraz autorka licznych publikacji w International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology. Organizatorka międzynarodowych konferencji Analizy Więzi w Kolonii, redaktorka licznych książek w tej tematyce.

Od lat prowadzi seminaria z psychologii prenatalnej dla Oddziału Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w Kolonii. Analizy Więzi Prenatalnej uczyła się od jej twórców - węgierskich psychoanalityków - Jeno Raffai i Gyorgy Hidasa.

Dr Blazy zajmuje się analizą dzieci i młodzieży, jest współzałożycielką Instytutu Diagnostyki i Poradnictwa Rodzinnego w Kolonii (Niemcy). Prowadzi również analizę więzi z kobietami i parami spodziewającymi się dziecka. Jako tłumaczka specjalizuje się w poezji indonezyjskiej oraz niderlandzkiej.

Dr Helga Blazy poprowadziła w latach 2020 - 2021 pierwszą edycję szkolenia certyfikacyjnego z Analizy Więzi Prenatalnej i w ten sposób zapoczątkowała obecność tego rodzaju pomocy psychologicznej dla kobiet w ciąży w Polsce. 

Jak zgłosić się na Szkolenie Analizy Więzi Prenatalnej:

Zainteresowane osoby prosimy o wiadomość e-mail na adres: analizaprenatalna@gmail.com

W mailu prosimy o:

 • zatytułowanie maila: " V edycja szkolenia z Analizy Prenatalnej"
 • krótki opis ścieżki zawodowej
 • odpowiedź na pytanie: Dlaczego chcę uczestniczyć w Szkoleniu z Analizy Więzi

Aplikacje przyjmujemy do 10.07.2023r. 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy analizaprenatalna@gmail.com

Język szkolenia:

Prowadząca szkolenie będzie mówiła w języku niemieckim. Organizatorzy zapewniają materiały pisemne w języku polskim oraz symultaniczne tłumaczenie ustne w trakcie wszystkich zjazdów. Dlatego znajomość języków obcych nie jest wymagana do uczestnictwa w szkoleniu.

Kiedy startujemy:

Planowany termin rozpoczęcia  Szkolenia z Analizy Więzi Prenatalnej to 16./17. wrzesień  2023r.

Szkolenie składa się z 14 zjazdów, terminy wszystkich zjazdów można znaleźć TU

Koszty oraz płatności

Płatność następuje w ratach:

Opłata wpisowa: 1250 PLN.

14 rat x 1250  PLN, płatne do 5. dnia miesiąca przed każdym zjazdem.