METODA KROK PO KROKU

Analiza Więzi Prenatalnej to metoda wspierania przedurodzeniowej więzi między matką a dzieckiem. Sesje odbywają się na kozetce: kobieta powinna leżeć wygodnie, by móc się zrelaksować, skupić na świecie wewnętrznych przeżyć i sygnałów zarówno cielesnych jak i emocjonalnych.

Pacjentki zgłaszają się zwykle w 20. – 25. tygodniu ciąży i odbywają łącznie około 20 sesji, z częstotliwością od 1 do 3 razy w tygodniu.

ETAP I ZEBRANIE HISTORII RODZINNEJ

Pierwsze sesje dotyczą zebrania bardzo szczegółowej historii rodzin pochodzenia matki oraz ojca dziecka. Może to zająć kilka sesji.

ETAP II   SESJE "Z DZIECKIEM"

Kolejnym etapem są tzw. "sesje z dzieckiem". Na początku sesji matka relacjonuje aktualne wydarzenia, myśli. Następnie - już na kozetce - prosimy, aby matka spróbowała w swoich myślach przy pomocy tzw. “wewnętrznej ręki” dotrzeć do macicy i do dziecka w
środku, by uzyskać dostęp do wewnętrznego dialogu z dzieckiem poprzez odczucia cielesne, wyobrażenia i myśli.

Podczas sesji z dzieckiem wzrasta wewnętrzny dialog między matką a dzieckiem, a także pogłębia się i intensyfikuje przywiązanie. Obie strony czerpią zyski z tego szczególnego kontaktu.

ETAP III - PRZYGOTOWANIE DO ROZDZIELENIA Z DZIECKIEM ORAZ DO PORODU

Ostatnie kilka sesji skoncentrowane jest na psychicznym przygotowaniu matki do rozdzielenia z dzieckiem oraz na przygotowaniu do porodu. Ważne jest, aby matka mogła razem z dzieckiem przeżyć proces separacji, by przygotować dziecko na opuszczenie jej łona, aby proces porodu był łatwiejszy dla obojga. Istotne jest pożegnanie matki z dzieckiem, które opuszcza jej wnętrze, ale i pożegnanie dziecka z wewnątrzmacicznym światem matki.

Na koniec mama jest zapraszana do podjęcia nowego kroku, badania przeszkód wewnętrznych w nowej konstelacji rodziny.

KORZYŚCI DLA DZIECKA

Niemowlęta, które doświadczyły Analizy Więzi Prenatalnej, doświadczają bycia widzianym i słyszanym na głębokim poziomie. To sprawia, że czują się szanowane, są brane pod uwagę ich uczucia, myśli, odrębność. Rozwój mózgu jest intensywnie pobudzany, a zainteresowania i zaufanie dziecka do świata wzrasta.

Analiza Więzi Prenatalnej podkreśla jak ważne jest różnicowanie granic cielesnych między dzieckiem i matką. Pełne zróżnicowanie wpływa na stabilne cielesne ja dziecka. Gdy dziecko rozpoznaje, gdzie kończy się jego ciało, a gdzie zaczyna się ciało matki, może też rozpoznawać, co dzieje się wewnątrz niego. Z cielesnego self dziecka rozwija się w ten sposób jego ego, które również może być zróżnicowane od ego jego matki.