REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług w ramach sprzedaży dostępu do wykładu Riena Verdult “Psychoterapia traumy u niemowląt”

Szanowni Państwo,

Cieszymy się, że jesteście zainteresowani naszym wykładem. W Regulaminie znajdziecie informacje jak można uzyskać dostęp do niego, jakie są prawa związane z zawarciem z nami umowy oraz jak przetwarzamy Państwa dane.

Jeśli macie Państwa jakiekolwiek pytania dotyczące tego jak to robimy i nie znaleźliście odpowiedzi w Regulaminie napiszcie do nas na analizaprenatalna@gmail.com

Do zobaczenia!

Organizatorki Wykładu
Agata Buszman i Edyta Naglarska-Ryćko

Definicje

Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna zawierająca z Organizatorem umowę o dostępie do wykładu.

Konsument - osoba fizyczna, zawierająca z Organizatorem umowę o udział w wykładzie, niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą

Wykład - wydarzenie online

Organizatorzy - Analiza Prenatalna Sp. zoo ul. Nugat 3/16, 02-776 Warszawa NIP: 951-252-37-11

Sprzedawca -Analiza Prenatalna Sp. zoo ul. Nugat 3/16, 02-776 Warszawa NIP: 951-252-37-11

Portal - oficjalna strona wykładu, dostępna pod adresem https://www.analizaprenatalna.pl/, gdzie Klient może zakupić dostęp do wykładu.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. W ramach Portalu Organizator umożliwia Ci dostęp do wykładu.
Aby korzystać z Portalu nie jest konieczne spełnienie szczególnych technicznych wymagań, a wystarczające jest:
a. dostęp do internetu
b. skorzystanie ze standardowej przeglądarki internetowej
c. posiadanie aktywnego adresu e-mail
d. posiadanie aktywnego konta ZOOM

3. W ramach Portalu świadczymy usługi elektroniczne w postaci:
a. dostępu do wykładu,
b. dostępu do materiałów edukacyjnych oraz do wykładu

4. Korzystając z Portalu i biorąc udział w wykładzie pamiętaj, aby:
a. nie publikować treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
d. nie dostarczać materiałów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie Portalu, zakłócić lub obciążyć jego działanie,
e. nie publikować treści, które mogłyby naruszyć prawa innych osób,
f. nie publikować treści zawierających szkodliwe oprogramowanie, w tym wirusy czy oprogramowanie szpiegujące;
g. nie publikować treści, które mogłyby spowodować rozsyłanie SPAM-u innym korzystających z Portalu.

5. W ramach Portalu świadczymy usługi elektroniczne w postaci:
a. rejestracji nz dostępem do materiałów konferencyjnych przez swoje indywidualne konto,
h. dostępu do materiałów edukacyjnych oferowanych w ramach zakupionego wykładu,
i. udziału w wydarzeniach online oferowanych w ramach programu wykładu.

6. Dokładamy starań, aby Portal był dostępny 24/7. O ewentualnych planowanych przerwach w dostępie będziemy informować Cię mailowo.

5. W ramach Portalu stosujemy środki organizacyjne i techniczne aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych i publikowanych treści.

§ 2. Składanie zamówienia

Zawarcie umowy o udział w wykładzie wymaga rejestracji w formularzu zgłoszeniowym, do którego zostaniesz przekierowany po wybraniu pakietu. W formularzu konieczne jest podanie niezbędnych danych osobowych, a warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu.

2. Po zakończeniu rejestracji zostaniesz przekierowany do bramki płatności, gdzie będziesz mógł wybrać sposób zapłaty. Po sfinalizowaniu płatności zostaniesz przekierowany na stronę Portalu, gdzie potwierdzamy złożenie i opłacenie przez Ciebie zamówienia - z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Potwierdzenie zawarcia umowy oraz instrukcję korzystania z Konta i dostępu do wykładu otrzymasz również na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji.

4. W ramach Rejestracji masz obowiązek podania swoich prawdziwych danych osobowych. Jeśli podasz nieprawdziwe dane lub będziemy mieć uzasadnioną wątpliwość co do tego, czy są one prawdziwe, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i skontaktowania się z Tobą w celu wyjaśnienia sytuacji.
5. Biuro Obsługi Klienta znajduje się pod adresem Sprzedawcy, tj. Analiza Prenatalna Sp.zoo Agata Buszman, ul. Nugat 3/16, Warszawa 02-776.

§ 3. Dostęp do wykładu

1. Wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną otrzymasz dostęp do wykładu wraz z instrukcją, jak z niego skorzystać.

2. Dostęp do wykładu będzie możliwy poprzez przeznaczoną do tego platformę, dostępną pod adresem (linkiem) który wysłany będzie przed wykładem (około 7 dni).

3. Pamiętaj, aby korzystać z Portalu i materiałów zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Jeśli będziesz naruszać zasady tu określone, zastrzegamy sobie prawo do uniemożliwienia Ci dalszego dostępu do materiałów po wykładzie oraz korzystania z Portalu.

§ 4. Dostawa i płatności

1. Cena dostępu do wykładu jest ceną brutto .

2. Za udział w wykładzie możesz zapłacić korzystając z płatności elektronicznych oferowanych przez ePłatności sp. z o. o. sp. k. w ramach usługi Przelewy24.pl (DotPay).

3. Wybierając otrzymanie faktury za zakup pakietu zgadzasz się na otrzymanie jej w formie elektronicznej, na adres e-mail jaki podałeś przy Rejestracji.

4. Po dokonaniu płatności na adres e-mail jaki podałeś przy Rejestracji otrzymasz dostęp do Konta wraz z instrukcją uzyskania dostępu do pakietu materiałów konferencyjnych.

§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Jeśli kupiłeś dostęp na wykład jako Konsument możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zakupu. Poinformuj nas o tym wysyłając maila na adres analizaprenatalna@gmail.com, przed upływem tego terminu.

2. Nie będziesz uprawniony do odstąpienia od umowy jeśli:
a) wykonaliśmy w pełni usługę, którą kupiłeś,
b) wyraziłeś zgodę na dostarczenie Ci zakupionych treści natychmiast po ich zakupie.

3. Jeśli odstąpisz od umowy będziemy zmuszeni dezaktywować Twój dostęp do wykładu. Koszty zakupu zwrócimy Ci nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy w taki sam sposób, jak dokonałeś płatności.

§ 6. Gwarancja satysfakcji

1. Jeśli wartość merytoryczną wykładu nie była zgodna z programem i informacjami, jakie otrzymałeś, tj prelekcje nie obejmowały zapowiedzianej tematyki, w terminie 2 dni od zakupu wykładu, możesz zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o zwrot ceny.

2. Warunkiem zwrotu jest opisanie przyczyn niezadowolenia z jakości materiałów.

3. Koszty zakupu udziału w wykładzie zwrócimy Ci nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy w taki sam sposób, jak dokonałeś płatności.

§ 7. Rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

1. Jeśli uznasz, że usługi jakie świadczymy w ramach wykładu są niezgodne z ofertą, programem wykładu lub postanowieniami Regulaminu możesz złożyć reklamację, wysyłając maila na adres analizaprenatalna@gmail.com. W reklamacji uwzględnij swoje dane i opisz, na czym polegała niezgodność.

2. Reklamację rozpatrzymy w ciągu 21 dni od jej otrzymania, przesyłając Ci odpowiedź na adres mailowy, z którego się z nami skontaktowałeś.

3.Jeśli w ciągu 21 dni nie otrzymasz od nas odpowiedzi oznacza to, że uwzględniliśmy Twoją reklamację.

4. Zgodnie z przepisami prawa, jeśli dokonałeś zakupu jako Konsument, w razie powstania między nami sporu co do świadczonych przez nas usług, możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci:

a. złożenia skargi za pośrednictwem internetowej platformy ODR do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami ODR, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL, lub
b. Złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, lub
c. złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

§ 8. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania i ochrony Twoich danych oraz sposób korzystania z plików cookies zamieszczone są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem:
https://analizaprenatalna.pl.

§ 9. Prawa do treści

1. Materiały edukacyjne, jakie otrzymujesz wraz z dostępem do pakietu materiałów wykładu, wszystkie teksty, grafiki i treści cyfrowe są naszą własnością i przysługują nam do nich prawa autorskie.

2. Naszym celem jest dzielenie się z Tobą wiedzą zawartą w tych materiałach, ale nie zgadzamy się, abyś pobierał, kopiował i rozpowszechniał je w nielegalny sposób.
3. Jeśli będziesz potrzebował wykorzystać jakikolwiek materiał lub jego fragment, skontaktuj się z nami wysyłając maila na analizaprenatalna@gmail.com.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca może wprowadzić zmiany zasad określonych w Regulaminie, pod warunkiem, że taka zmiana:
a. będzie zgodna z przepisami prawa
b. nie naruszy praw, które już nabyłeś (w szczególności związanych z zakupem udziału w wykładzie)
c. będzie wynikać z naszego obowiązku dostosowania Regulaminu do zmian w prawie lub decyzji sądów czy organów
d. będzie wynikać z konieczności ochrony Ciebie lub nas jako Organizatora przez naruszeniem zasad opisanych w Regulaminie.

1. O każdej zmianie Regulaminu poinformujemy Cię wysyłając maila na adres, który nam podałeś. Nową wersję znajdziesz też na www.analizaprenatalna.pl