REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług w ramach sprzedaży dostępu do konferencji “Ciąża na kozetce-rozumienie okresu okołoporodowego w perspektywie analizy więzi”

 

Szanowni Państwo,

Cieszymy się, że jesteście zainteresowani naszym wydarzeniem - konferencją “Ciąża na kozetce”. W Regulaminie znajdziecie informacje jak można uzyskać dostęp do niego, jakie są prawa związane z zawarciem z nami umowy oraz jak przetwarzamy Państwa dane.

Jeśli macie Państwa  jakiekolwiek pytania dotyczące tego jak to robimy i nie znaleźliście odpowiedzi w Regulaminie napiszcie do nas na analizaprenatalna@gmail.com

Do zobaczenia!

Organizatorki Konferencji

Edyta Naglarska-Ryćko, Agata Buszman

 

Definicje

Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna zawierająca z Organizatorem umowę o dostępie do Konferencji.

Konsument - osoba fizyczna, zawierająca z Organizatorem umowę o udział w konferencji, niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą

Konferencja - wydarzenie online

Organizatorzy - Instytut Analizy Prenatalnej Sp. zoo ul. Nugat 3/16, 02-776 Warszawa NIP: 9512574281

Sprzedawca  - Instytut Analizy Prenatalnej Sp. zoo ul. Nugat 3/16, 02-776 Warszawa NIP: 9512574281

Portal - oficjalna strona konferencji, dostępna pod adresem https://www.analizaprenatalna.pl/, gdzie Klient może zakupić dostęp do konferencji.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. W ramach Portalu Organizator umożliwia Ci dostęp do konferencji.

Aby korzystać z Portalu nie jest konieczne spełnienie szczególnych technicznych wymagań, a wystarczające jest:

a) dostęp do internetu
b) skorzystanie ze standardowej przeglądarki internetowej
c) posiadanie aktywnego adresu e-mail
d) posiadanie aktywnego konta ZOOM

3. W ramach Portalu świadczymy usługi elektroniczne w postaci:

a) dostępu do konferencji,
b) dostępu do materiałów edukacyjnych oraz do konferencji

4. Korzystając z Portalu i biorąc udział w konferencji pamiętaj, aby:

a) nie publikować treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
b) nie dostarczać materiałów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie Portalu, zakłócić lub obciążyć jego  działanie,
c) nie publikować treści, które mogłyby naruszyć prawa innych osób,
d) nie publikować treści zawierających szkodliwe oprogramowanie, w tym wirusy czy oprogramowanie szpiegujące;
e) nie publikować treści, które mogłyby spowodować rozsyłanie SPAM-u innym korzystających z Portalu.

 

5. W ramach Portalu świadczymy usługi elektroniczne w postaci:

a) rejestracji nz dostępem do materiałów konferencyjnych przez swoje indywidualne konto,
b) dostępu do materiałów edukacyjnych oferowanych w ramach zakupionej konferencji,
c) udziału w wydarzeniach online oferowanych w ramach programu konferencji.

 

6. Dokładamy starań, aby Portal był dostępny 24/7. O ewentualnych planowanych przerwach w dostępie będziemy informować Cię mailowo.

 

7. W ramach Portalu stosujemy środki organizacyjne i techniczne aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych i publikowanych treści.

 

§ 2. Składanie zamówienia

 Zawarcie umowy o udział w konferencji  wymaga rejestracji w formularzu zgłoszeniowym, do którego zostaniesz przekierowany po wybraniu pakietu. W formularzu konieczne jest podanie niezbędnych danych osobowych, a warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu.

 1. Po zakończeniu rejestracji zostaniesz przekierowany do bramki płatności, gdzie będziesz mógł wybrać sposób zapłaty. Po sfinalizowaniu płatności zostaniesz przekierowany na stronę Portalu, gdzie potwierdzamy złożenie i opłacenie przez Ciebie zamówienia - z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Potwierdzenie zawarcia umowy oraz instrukcję korzystania z Konta i dostępu do konferencji otrzymasz również na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji.
 3. W ramach Rejestracji masz obowiązek podania swoich prawdziwych danych osobowych. Jeśli podasz nieprawdziwe dane lub będziemy mieć uzasadnioną wątpliwość co do tego, czy są one prawdziwe, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i skontaktowania się z Tobą w celu wyjaśnienia sytuacji.
 4. Biuro Obsługi Klienta znajduje się pod adresem Sprzedawcy, Instytut Analizy Prenatalnej Sp. zoo ul. Nugat 3/16, 02-776 Warszawa NIP: 9512574281

 

§ 3. Dostęp do konferencji

 1. Wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną otrzymasz dostęp do konferencji wraz z instrukcją, jak z niej skorzystać.
 2. Dostęp do konferencji będzie możliwy poprzez przeznaczoną do tego platformę, dostępną pod adresem (linkiem), który wysłany będzie przed konferencją (około 7 dni).
 3. Pamiętaj, aby korzystać z Portalu i materiałów zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Jeśli będziesz naruszać zasady tu określone, zastrzegamy sobie prawo do uniemożliwienia Ci dalszego dostępu do materiałów po konferencji oraz korzystania z Portalu.

 

 

§ 4. Dostawa i płatności

 

 1. Cena dostępu do konferencję jest ceną brutto .
 2. Za udział w konferencji możesz zapłacić korzystając z płatności elektronicznych oferowanych przez ePłatności sp. z o. o. sp. k. w ramach usługi Przelewy24.pl (DotPay).
 3. Wybierając otrzymanie faktury za zakup zgadzasz się na otrzymanie jej w formie elektronicznej, na adres e-mail jaki podałeś przy Rejestracji.
 4. Po dokonaniu płatności na adres e-mail jaki podałeś przy Rejestracji otrzymasz dostęp do Konta wraz z instrukcją uzyskania dostępu do pakietu materiałów konferencyjnych.

 

 

§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Jeśli kupiłeś dostęp na konferencję jako Konsument możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zakupu. Poinformuj nas o tym wysyłając maila na adres analizaprenatalna@gmail.com, przed upływem  tego terminu.

2. Nie będziesz uprawniony do odstąpienia od umowy jeśli:

a) wykonaliśmy w pełni usługę, którą kupiłeś,
b) wyraziłeś zgodę na dostarczenie Ci zakupionych treści natychmiast po ich zakupie.

3. Jeśli odstąpisz od umowy będziemy zmuszeni dezaktywować Twój dostęp do konferencji. Koszty zakupu zwrócimy Ci nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy w taki sam sposób, jak dokonałeś płatności.

 

 

§ 6. Gwarancja satysfakcji

 1. Jeśli wartość merytoryczna konferencji nie była zgodna z programem i informacjami, jakie otrzymałeś, tj prelekcje nie obejmowały zapowiedzianej tematyki, w terminie 2 dni od zakupu konferencji, możesz zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o zwrot ceny.
 2. Warunkiem zwrotu jest opisanie przyczyn niezadowolenia z jakości materiałów.
 3. Koszty zakupu udziału w konferencji zwrócimy Ci nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy w taki sam sposób, jak dokonałeś płatności.

 

§ 7. Rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

 

 1. Jeśli uznasz, że usługi jakie świadczymy w ramach konferencji są niezgodne z ofertą, programem konferencji lub postanowieniami Regulaminu możesz złożyć reklamację, wysyłając maila na adres analizaprenatalna@gmail.com. W reklamacji uwzględnij swoje dane i opisz, na czym polegała niezgodność.
 2. Reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni od jej otrzymania, przesyłając Ci odpowiedź na adres mailowy, z którego się z nami skontaktowałeś.
 3. Jeśli w ciągu 14 dni nie otrzymasz od nas odpowiedzi oznacza to, że uwzględniliśmy Twoją reklamację.
 4. Zgodnie z przepisami prawa, jeśli dokonałeś zakupu jako Konsument, w razie powstania między nami sporu co do świadczonych przez nas usług, możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci:

a) złożenia skargi za pośrednictwem internetowej platformy ODR do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami ODR, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL, lub

b) Złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, lub

c) złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

 

§ 8. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania i ochrony Twoich danych oraz sposób korzystania z plików cookies zamieszczone są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem:

https://analizaprenatalna.pl.

 

§ 9. Prawa do treści

 1. Materiały edukacyjne, jakie otrzymujesz wraz z dostępem do pakietu materiałów konferencyjnych, wszystkie teksty, grafiki i treści cyfrowe są naszą własnością i przysługują nam do nich prawa autorskie.
 2. Naszym celem jest dzielenie się z Tobą wiedzą zawartą w tych materiałach, ale nie zgadzamy się, abyś pobierał, kopiował i rozpowszechniał je w nielegalny sposób.
 3. Jeśli będziesz potrzebował wykorzystać jakikolwiek materiał lub jego fragment, skontaktuj się z nami wysyłając maila na analizaprenatalna@gmail.com.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca może wprowadzić zmiany zasad określonych w Regulaminie, pod warunkiem, że taka zmiana:

a) będzie zgodna z przepisami prawa
b) nie naruszy praw, które już nabyłeś (w szczególności związanych z zakupem udziału w konferencji)
c) będzie wynikać z naszego obowiązku dostosowania Regulaminu do zmian w prawie lub decyzji sądów czy organów
d) będzie wynikać z konieczności ochrony Ciebie lub nas jako Organizatora przez naruszeniem zasad opisanych w Regulaminie.

2. O każdej zmianie Regulaminu poinformujemy Cię wysyłając maila na adres, który nam podałeś. Nową wersję znajdziesz też na  www.analizaprenatalna.pl

© 2023. Wszelkie Prawa Zastrzeżone przez Analiza Prenatalna Sp.z o.o.