ZNAJDŹ TERAPEUTĘ

W ramach Instytutu Analizy Prenatalnej szkolimy przyszłych analityków więzi. Poniżej znajdą Państwo osoby z naszych edycji szkoleniowych, pracujących metodą Analizy Więzi Prenatalnej w Polsce oraz za granicą.

Psycholog, Certyfikowana Psychoterapeutka

Wykształcenie

WSFiZ w Warszawie - studia magisterskie, UAM

Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, Szkoła Terapii Seksuologicznej Lew-Starowicz

Szkolenie terapeutyczne

Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii w Warszawie

Jestem Członkiem Zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, działającego zgodnie ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Doświadczenie

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Centrum Psychoterapii w Warszawie, Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenie „Lambda”, poradnie psychologiczne

Jak pracuję…

Prowadzę psychoterapię indywidualna osób dorosłych oraz psychoterapię par. Zajmuję się także Analizą Więzi Prenatalnej, która skierowana jest do kobiet w ciąży i i ich partnerów. Jest to praca nastawiona na odkrywanie i pogłębienie swojej więzi z nienarodzonym dzieckiem, co skutkuje lepsza adaptacją do nowej sytuacji, zmniejszonym ryzykiem depresji poporodowej, czy brakiem trudności w karmieniu.

Swoją prace poddaję psychoterapeutyczna regularnej superwizji/ nadzorowi Certyfikowanego Superwizora PTPP. Kwalifikacje na bieżąco podnoszę uczestnicząc w konferencjach naukowych i seminariach związanych z obszarem mojej pracy.

Lokalizacja

Niemcy

Pracuję online

Tak - skype, whatssapp

Dane kontaktowe

strona paulina@barwinska.pl

Tel.  +49 152 04613208

Doula

Wykształcenie

Socjolog.

Jak pracuję...

Pracuję z kobietami w okresie okołoporodowym od 2011 roku. Wspieram kobiety i pary emocjonalnie, informacyjnie, fizycznie podczas porodu, przygotowując do porodu i wczasie połogu.

Lokalizacja

Warszawa

Pracuję online

tak

Dane kontaktowe

785934510

strona helenadoula.pl

Certyfikowana psychoterapeutka, psycholog

Wykształcenie

Jestem psychologiem, absolwentką KUL oraz Podyplomowego Studium Socjoterapii IPSiR przy Uniwersytecie Warszawskim

Szkolenie Terapeutyczne

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej  (PTPP). Certyfikat uzyskałam w 2013 roku. Od blisko 30 lat jestem zaangażowana w obszarze pomagania ludziom. Profesjonalne szkolenie psychoterapeutyczne rozpoczęłam w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, kolejno ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii Indywidualnej i Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji ( ośrodek rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ) oraz 4- letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie afiliowane przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej (opartym na kryteriach Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej). Od 2004 roku posiadam również Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Obecnie uczestniczę w cyklicznej grupie seminaryjnej ( szkolenie podyplomowe ), poszerzające moją wiedzę kliniczną teoretyczną z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej. Swoją pracę poddaję superwizji.

Doświadczenie

Doświadczenie kliniczne zdobywałam prowadząc psychoterapię pacjentów w placówkach państwowej służby zdrowia ( Poradnia Zdrowia Psychicznego, Rodzinny Ośrodek Terapii dla Osób z Problemem Alkoholowym,) jak i w placówkach prywatnych ( Laboratorium Psychoedukacji, Centrum Zdrowia Psychicznego, Centrum Terapii Dialog, Centrum Psychoterapii i Diagnozy Psychologicznej).

Formy pomocy

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i starszej młodzieży.

Pracuję również z kobietami w trakcie ciąży, w okresie okołoporodowym oraz doświadczającymi trudności emocjonalnych po urodzeniu dziecka (w tym depresji poporodowej), po stracie dziecka, parom starającym się o dziecko itp. Prowadzę Analizy Więzi Prenatalnej dla kobiet w ciąży.

Jak pracuję…

 Najbliższa mojemu myśleniu o człowieku i jego wnętrzu, jego cierpieniu i źródłach przyjemności okazała się dla mnie psychoanaliza dlatego po wielu latach zapoznawania się z różnymi nurtami w psychoterapii zdecydowałam się pracować się w ujęciu psychoanalitycznym ( krótko- i długoterminowo ).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, pracuje zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez European Federation of Psychoanalitical Psychotherapy.

Lokalizacja

Grodzisk Maz. ( 35 km od Warszawy )

Pracuję online

Tak

Dane kontaktowe

Grodzisk Maz.,ul. Langiewicza 28

tel.602634063

strona  www.psychoterapiagrodziskmaz.pl

Certyfikowana psychoterapeutka, psycholog

Wykształcenie

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej.

Szkolenie terapeutyczne

certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Doświadczenie

Dotychczas współpracowała z: Poradnią Zdrowia Psychicznego NZOZ Vertimed, Fundacją Silentio, Specjalistyczną Poradnią PTPP, liceum International Meridian School, Kliniką Psychomedic.

Jak pracuję...

Od kilkunastu lat prowadzi psychoterapię psychoanalityczną osób dorosłych i młodzieży. Oferuje również Analizę Więzi Prenatalnej dla kobiet w ciąży i ich partnerów. W swojej pracy uwzględnia perspektywę międzypokoleniowego przekazu traumy.

Ma doświadczenie w pracy terapeutycznej przez Skype z osobami, które z różnych względów nie mogą w inny sposób uczestniczyć w terapii.

Pracuje również w językach angielskim i niemieckim.

Lokalizacja

Warszawa (Śródmieście)

Pracuje online

tak

Dane kontaktowe

Tel. 668 805 120

strona http://otp-psychoanaliza.waw.pl/

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka

Jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką psychoanalityczną (certyfikat nr 192) oraz
członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, zrzeszonego w
European Federation of Psychoanalitycal Psychotherapy.

Wykształcenie

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończonego w ramach
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, ze specjalizacją:
psychoterapia.

Szkolenie Terapeutyczne

Ukończyłam 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w
Warszawie, afiliowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo
Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jestem w trakcie kursu Analizy Więzi Prenatalnej.
Rozpoczęłam szkolenie w psychoanalitycznej terapii par.

Doświadczenie

Doświadczenie kliniczne zdobywałam na oddziale dziennym Centrum Psychoterapii Dolna 42, w Nowowiejskim Szpitalu Psychiatrycznym, w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, w specjalistycznej poradni PTPP, na oddziale dziennym w Vertimedzie, w placówce edukacyjnej
fundacji Varsovia. W ramach „Inicjatywy Korczakowskiej” współprowadziłam warsztaty integracyjne uczniom pierwszych klas gimnazjum. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zdobyte podczas prowadzenia warsztatów i obserwacji oraz tworzenia
planów pracy, wspomagających dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.

Jak pracuję

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. Oferuję wsparcie kobietom w ciąży przeżywającym lęk,
ambiwalencję, trudności z zajściem w ciążę, zmagającym się z utratą dziecka oraz w stanie depresji
poporodowej. Proponuję analizę więzi prenatalnej kobietom i ich partnerom zainteresowanym
budowaniem i umacnianiem relacji z dzieckiem, a także zaciekawionym badaniem przekazów
międzypokoleniowych związanych z okresem ciąży i porodu.
W pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym. Swoją pracę kliniczną poddaję superwizji .
Stale podwyższam swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach, seminariach
klinicznych i konferencjach ze specjalistami z Polski
i z zagranicy.

Lokalizacja

Przyjmuję w gabinecie w Warszawie - Śródmieściu
Ul. Jasna 1 lok.401

Pracuję online

Tak

Dane kontaktowe

nr telefonu: 661-010-642

strona www.gravida.org.pl

Certyfikowana psychoterapeutka, Psycholog, Specjalistka psychologii klinicznej

Certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna z  wieloletnim doświadczeniem w publicznej i  prywatnej służbie zdrowia oraz sektorze oświatowym, superwizorka, terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii  Psychoanalitycznej.

 Wykształcenie/ Szkolenie terapeutyczne

 • Dyplom Specjalisty Psychologii Klinicznej
 • Certyfikat Psychoterapeuty Psychoanalitycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • Certyfikat Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • Certyfikat Psychoterapeuty Szkoleniowego PTPP

Doświadczenie

Stażowała w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i superwizowała pracę kliniczną u prof. Stefana Ledera. Szkoliła się z zakresu psychoterapii u prof. J. Aleksandrowicza i prof. I. Namysłowskiej. Specjalizowała się w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracowała jako psychoterapeutka indywidualna i  grupowa oraz  kierowała Całodobowym Oddziałem Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w  Międzyrzeczu. Promowała wraz z Zespołem myślenie psychoanalityczne w warunkach SP Szpitala  dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Organizowała naukowe konferencje w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej (w tym międzynarodową), mające wpływ na  kształtowanie środowiska psychoterapeutów w Polsce i w Niemczech.          Aktualnie prowadzi Ośrodek Psychoterapii i Psychologii Klinicznej w Międzyrzeczu. Uczy w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii w Warszawie – filia w Poznaniu. Prowadzi superwizje pracy klinicznej i szkolenia. Pracuje również w Ośrodku Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej w Poznaniu. Uczestniczy w szkoleniach, seminariach superwizyjnych. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jak pracuję...

Prowadzi indywidualną psychoterapię psychoanalityczną dorosłych i młodzieży, psychoterapię par, psychoterapię małżeńską, konsultacje, superwizję, terapię szkoleniową dla psychoterapeutów. .
Oferuje pomoc psychologiczną dla kobiet w ciąży i ich partnerów w ramach Analizy Więzi Prenatalnej, szczególnie dla kobiet i par pragnących nawiązać i pogłębić więź z dzieckiem w okresie przed narodzeniem, jak również w sytuacji lęków i stanów depresyjnych w okresie ciąży, lęku przed porodem.

Praktykę psychoterapeutyczną prowadzi zgodnie ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP) i  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Lokalizacja

Przyjmuje Pacjentów w Gabinecie w Poznaniu i Międzyrzeczu.

 1. Piastowska 11a,
  66-300 Międzyrzecz
  Lubuskie
 2. Sienkiewicza 5
  60-818 Poznań
  Wielkopolskie

Pracuje online

Tak

Kontakt

Telefon: +48  504 089 831

E-mail: teresagb@o2.pl

Strona www.psychologkliniczny-terapeuta.pl

Psycholog, psychoterapeutka

Wykształcenie

Jestem psychologiem. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu diagnostyki i terapii zaburzeń wieku rozwojowego.

Szkolenie Terapeutyczne

Jestem w trakcie szkoleń:

 • Podstawy psychoterapii dzieci i młodzieży (Ośrodek Edukacji Psychoanalitycznej)
 • Kurs roczny z podstaw psychoterapii psychoanalitycznej (Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii PTPP)

Doświadczenie

Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradniach, ośrodkach i placówkach komercyjnych, związanych z udzielaniem pomocy psychologicznej osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży. Od wielu lat współpracuję z Fundacją Navicula w Łodzi, gdzie zajmuję się diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju. Przyjmuję również w gabinecie prywatnym.

Jak pracuję...

W ramach prywatnej praktyki prowadzę konsultacje dla rodziców oraz terapię dzieci w różnym wieku. W swojej pracy koncentruję się na więzi rodzica z dzieckiem oraz jakości wzajemnej komunikacji. Prowadzę konsultacje dla kobiet w ciąży, doświadczających depresji poporodowej, a także dla par starających się o dziecko i oczekujących narodzin.

Pracuję online

Tak.

Lokalizacja

Łódź

Dane kontaktowe

Tel. 502-343-724

Łódź, ul. Struga 26 (Śródmieście)

strona www.katarzyna-granecka-kostrzewa.pl

 

Lekarz, certyfikowana psychoterapeutka

Wykształcenie

Ukończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie

Szkolenie terapeutyczne

Ukończyłam wiele szkoleń z psychoterapii takich jak: Szkolenie z Psychoterapii Więzi Prenatalnej i Perinatalnej (szkolenie 3-letnie), Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie (szkolenie 4-letnie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne), Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (szkolenie 4-letnie), Studium Rozwoju Osobistego i Umiejętności Przeciwdziałania Patologii Społecznej w Warszawie (1 rok), Szkoła hipnozy (1 rok), Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi Wernera Meinholda (1 rok) oraz wiele różnych kursów i szkoleń.

Posiadam Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, certyfikat Analityka Grupowego Instytutu Analizy Grupowej oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii i Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej ISPPM.

Doświadczenie

Od 24 lat prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną, zarówno indywidualną jak i grupową, pracuję z dorosłymi oraz z młodzieżą. Od 10 lat zajmuję się również psychoterapią więzi prenatalnej i okołoporodowej. Pracuję z kobietami w ciąży metodą analizy więzi prenatalnej, przygotowuję je do porodu, pomagam w przepracowaniu różnych lęków i trudności związanych z macierzyństwem, szczególnie w okresie ciąży oraz w pierwszych latach życia dziecka. Zajmuję się także leczeniem traum prenatalnych i okołoporodowych pacjentów dorosłych.

Lokalizacja

Kraków i okolice

Pracuję online

poprzez Skype, Messengera, zoom-a oraz telefon

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: +48 513 101 206

mail: gabinet@psychoterapia.1b1.pl

strona: psychoterapia.1b1.pl

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka

Wykształcenie

Studia: Psychologia, na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Szkolenie Terapeutyczne

Ukończyłam szkolenie z Psychoterapii Psychodynamicznej, na Oddziale Nerwic Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikat z interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, prowadząc psychoterapię w Poradni Zdrowia Psychicznego w Krakowie oraz w ramach prywatnej praktyki.

Pracuję z kobietami przygotowującymi się do zajścia w ciążę, z kobietami w ciąży i w okresie okołoporodowym oraz z parami oczekującymi narodzin dziecka. Oferuję konsultacje psychologiczne i wsparcie dla kobiet przeżywających lęki związane z ciążą, porodem i wczesną opieką nad dzieckiem oraz analizę więzi prenatalnej dla osób pragnących pogłębiać więź z dzieckiem przed jego narodzinami.

Lokalizacja

Kraków

Pracuję online

tak

Dane kontaktowe

nr telefonu: 508-292-285

strona http://psychoterapia-krakow.pl/jovankagasiorowska.html

http://www.gabinet.psychologiczny.com/index.html

Psycholog, psychoterapeutka

Wykształcenie i szkolenie terapeutyczne

Ukończyłam studia magisterskie z Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a następnie 4-letni kurs z psychoterapii psychodynamicznej w Szpitalu im. dra J. Babińskiego w Krakowie. Aktualnie uczestniczę w szkoleniu z Analizy Więzi Prenatalnej, którego prowadzącą jest dr Helga Blazy (Niemcy).

Doświadczenie zawodowe

Od kilku lat prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną w ramach własnego gabinetu. Współpracuję również z Centrum Psychoterapii i Seksuologii Empatia w Krakowie, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną. Pracując na stanowisku psychologa w Oddziale Patologii Ciąży w Centrum Medycznym Ujastek w Krakowie, wspierałam kobiety w ciąży (ciąża zagrożona, poronienia, wady rozwojowe u dziecka) i po porodzie (w tym kobiety, które urodziły swoje dzieci przedwcześnie).

Jak pracuję...

Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym oraz Analizę Więzi Prenatalnej dla kobiet w ciąży (zarówno ciąże przebiegające prawidłowo, jak i obciążone ryzykiem przedwczesnego porodu). Przyjmuję stacjonarnie, choć w uzasadnionych przypadkach możliwe są spotkania online i konsultacje telefoniczne.

Lokalizacja

Kraków, dzielnica Grzegórzki (Al. Pokoju 24/54)

Dane kontaktowe

Tel. +48 796 535 411

strona https://dobrypsycholog.krakow.pl/

Wykształcenie

Skończyłam studia humanistyczne na kierunku Polonistyka na UŚ oraz Podyplomowe na UE w Katowicach dotyczące psychologii w zarządzaniu .
Psychoterapii uczyłam się w KCP w Krakowie, ukończyłam pełne 6 letnie szkolenie zawierające także Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Jestem także terapeutą uzależnień. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

Doświadczenie

Psychoterapią indywidualną i grupową zajmuję się od ponad 10 lat pracując głównie z dorosłymi i młodzieżą .Mam także doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i osadzonymi w zakładach karnych .Obecnie od kilku lat jestem związana z krakowskim Centrum Dobrej Terapii, gdzie prowadzę terapię indywidualną.

Konsultuję także rodziców i dzieci w Tyskim Przedszkolu Montessori, które prócz spełniania  funkcji opiekuńczo- edukacyjnej jest ośrodkiem wspierania rodziców w ich roli na każdym etapie życia dziecka  i propagowania rodzicielstwa  bliskości.

Jestem członkinią PTPPd, pracuję w nurcie psychodynamicznym i głęboko wierzę w skuteczność tej formy pomocy.

Osoby zainteresowane Analizą Więzi Prenatalnej przyjmuję obecnie w gabinecie prywatnym.

Lokalizacja

Tychy ul. G.Zapolskiej 63b

Kontakt

Tel. 662680891

E-mail: kholdag@gmail.com

Certyfikowana psychoterapeutka, psycholog

Wykształcenie

Jestem psychologiem, ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Posiadam tytuł specjalisty psychologa klinicznego. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 219).

Szkolenie Terapeutyczne

Ukończyłam 4-letnie, całościowe szkolenie w dziedzinie psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (realizowane przez MABOR oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie).

Doświadczenie

Pracowałam przez wiele lat w Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, w Oddziale Psychiatrycznym-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Szpitalu Nowowiejskim, w poradniach zdrowia psychicznego oraz w prywatnym gabinecie. Prowadziłam zajęcia dla studentów w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Tańcem i Ruchem.

Zajmuję się

Terapią rodzinną, terapią par, pracuję z kobietami i parami w okresie ciąży w oparciu o metodę Analizy Więzi Prenatalnej, prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

Lokalizacja

Warszawa-Ochota

Kontakt

tel. 608 152 149

Psychoterapeutka, psycholog

 Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą indywidualnym i rodzinnym.

 Wykształcenie

W 2003 r ukończyłam Psychologię w Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam 4,5 letnie podyplomowe szkolenie z psychoterapii, prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie, zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W 2017r ukończyłam specjalizację kliniczną i uzyskałam tytuł Psychologa klinicznego. Ukończyłam szkolenie „Trener umiejętności psychoedukacyjnych”, prowadzone przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz szkolenie w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych i karnych prowadzone przez Centrum Negocjacji. Obecnie szkolę się w Analizie Więzi Prenatalnej prowadzone przez Helgę Blazy z Instytutu Diagnostyki i Poradnictwa Rodzinnego w Kolonii (Niemcy). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Terapii Rodzin. Pracę poddaje superwizji.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam współpracując m.in. ze Stowarzyszeniem OPTA, Ośrodkiem Pomocy Rodzinie „Aslan”, PZP dla Dzieci i Młodzieży w Zespole

Psychosomatycznym przy Szpitalu Dziecięcym im prof. J. Bogdanowicza w Warszawie oraz PZP dla dzieci i młodzieży przy Szpitalu “Nowowiejskim”,

prowadziłam również wykłady w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Ostatnie kilkanaście lat przepracowałam w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im Św. Rodziny w Warszawie, prowadziłam konsultacje z rodzicami w kryzysie okołoporodowym, w ramach oddziału położnictwa i ginekologii. Prowadziłam szkolenia w szkole rodzenia i warsztaty dla pracowników ochrony zdrowia.

 Jak pracuję...

Pracuje z osobami dorosłymi, parami i rodzinami. Prowadzę Analizę Więzi Prenatalnej.

Prowadzę terapię m.in:

 • rodziców z trudnościami w ciąży i po porodzie (zagrożona ciąża, nieprawidłowości rozwojowe u dziecka, lęk w ciąży i przed porodem, depresja poporodowa, poród przedwczesny, kryzys adaptacji do nowej roli)
 • rodziców po stratach okołoporodowych (ciąża pozamaciczna, poronienie, zgon noworodka)
 • osób samotnych, mających kłopoty w relacjach
 • osób przeżywających lęki, depresje, nerwice, cierpiących z powodu braku poczucia wartości, poszukujących dróg osobistego rozwoju

 Lokalizacja

Warszawa, Solec, ul. Dobra 4/23

Pracuję online

Tak

Kontakt

Tel. 603042659

strona http://sylwiakuczynska.pl/

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka

Wykształcenie

Jestem psychologiem i pedagogiem specjalnym.

Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szkolenie terapeutyczne

Jestem certyfikowaną psychoterapeutyką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Odbyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Stale rozwijam się poprzez udział w seminariach grupowych , superwizjach i konferencjach. Swoją pracę poddaję superwizji.

Doświadczenie

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w pracy na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego.  Od lat pracuję też w prywatnym gabinecie.

Formy pracy

 • konsultacje i psychoterapia osób dorosłych, młodzieży i dzieci
 • konsultacje dla kobiet/par starających się o dziecko
 • konsultacje dla kobiet/par oczekujących dziecka – zaciekawionych nawiązaniem, pogłębieniem relacji z dzieckiem już na etapie ciąży
 • konsultacje dla kobiet/ par oczekujących dziecka – mających różne obawy czy lęki związane z ciążą i porodem
 • konsultacje dla kobiet w połogu
 • konsultacje dla kobiet zmagających się z depresją okołoporodową

Lokalizacja

Poznań/ Grunwald

Pracuję online

Tak

Dane kontaktowe

tel. 663 062 645

mail: weonika.latusek@gmail.com

strona weronikalatusek.pl

Psycholog, psychoterapeutka

Wykształcenie

Jestem psychologiem i dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym.

Szkolenie Terapeutyczne

Ukończyłam II - letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz IV - letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Moja praca podlega regularnej superwizji u licencjonowanych superwizorów z Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Doświadczenie

Jako psychoterapeuta pracuję także z dorosłymi i młodzieżą w nurcie psychodynamicznym od 2010 roku. Przez wiele lat pracowałam z dziećmi, młodzieżą i rodzinami przy różnych placówkach zajmujących się zdrowiem psychicznym, w tym również przy Poradni Zdrowia Psychicznego dla Rodzin, oraz Klinice Psychologiczno- Psychiatrycznej Psychomedic.

Obecnie uczestniczę oraz współorganizuję pierwsze w Polsce szkolenie z Analizy Więzi Prenatalnej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz ISPPM – Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny i Psychologii Prenatalnej i Okołoporodowej.

 Jak pracuję...

Oferuję Analizę Więzi Prenatalnej kobietom w ciąży oraz ich partnerom. Przyjmuje kobiety które obawiają się porodu siłami natury, mają lęk przed depresją poporodową, chciałbyby pogłębić swoją relację z dzieckiem przed porodem, są ciekawe siebie.

Jako psychoterapeuta pracuję także z dorosłymi i młodzieżą w nurcie psychodynamicznym od 2010 roku. Przez wiele lat pracowałam z dziećmi, młodzieżą i rodzinami przy różnych placówkach zajmujących się zdrowiem psychicznym, w tym również przy Poradni Zdrowia Psychicznego dla Rodzin, oraz Klinice Psychologiczno- Psychiatrycznej Psychomedic.

Obecnie uczestniczę oraz współorganizuję pierwsze w Polsce szkolenie z Analizy Więzi Prenatalnej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz ISPPM – Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny i Psychologii Prenatalnej i Okołoporodowej.

Lokalizacja

Warszawa - Śródmieście

Pracuję online

Tak

Dane kontaktowe

Nr telefonu: 505-293-263

strona www.napsychoterapie.pl

Certyfikowana psychoterapeutka

Wykształcenie

Doktor nauk humanistycznych UW.

Szkolenie terapeutyczne

Szkolenie i Certyfikat psychoterapeutki psychoanalitycznej uzyskałam w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, gdzie odbyłam czteroletnie szkolenie. Obecnie uczestniczę w szkoleniu z Analizy Więzi Prenatalnej oraz różnorodnych seminariach psychoanalitycznych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Doświadczenie

Doświadczenie kliniczne zdobyłam w Ambulatorium Psychoanalitycznym, na Oddziale Chorób Afektywnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Fundacji Poliklinika Korczakowska.

Jak Pracuję...

Pracuję w podejściu psychoanalitycznym z dorosłymi i młodzieżą. W ramach analizy więzi prenatalnej pracuję z kobietami oraz parami spodziewającymi się dziecka. Na konsultacje zapraszam kobiety / pary, które doświadczyły trudności z zajściem w ciążę, poronień, przygotowują się do procedury in vitro lub są w jej trakcie.

Lokalizacja

Warszawa/ Śródmieście

Pracuję online

Tak

Dane kontaktowe

Tel. 605-720-982

Analityk prenatalny, psychoterapeuta psychoanalityczny

Szkolenie terapeutyczne

Ukończył pierwsze w Polsce całościowe szkolenie w zakresie analizy prenatalnej prowadzone przez Instytut Analizy Prenatalnej, a także całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. Ukończył również szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży oraz całościowe szkolenie w zakresie specjalisty terapii uzależnień.

Doświadczenie

Doświadczenie kliniczne zdobywał w publicznych i prywatnych placówkach służby zdrowia, od 2015 r. prowadzi gabinet prywatny.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami publicznymi oraz osobami wykonującymi zawody zaufania publicznego.

Jak pracuje...

Prowadzi analizę prenatalną oraz psychoterapię psychoanalityczną, w tym także psychoterapię okołoporodową oraz analizę / terapię psychogennej niepłodności.

Pracuje pod stałą superwizją.

Lokalizacja

Lublin

Warszawa (Centrum)

Pracuję online

Tak

Dane kontaktowe

Tel. 694 719 816

Certyfikowana psychoterapeutka, psycholog

Wykształcenie

Magisterium uzyskałam na wydziale psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkolenie terapeutyczne

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz członkiem Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Ukończyłam roczny kurs z Postaw Psychoterapii Psychoanalitycznej, a następnie 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ukończyłam również kurs: „Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna metodą przedłużonej ekspozycji”. Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerzam uczestnicząc w różnych grupach seminaryjno-superwizyjnych prowadzonych przez polskich oraz zagranicznych psychoanalityków. Obecnie uczestniczę w szkoleniu z Analizy Więzi Prenatalnej przygotowującego do pracy z parami i kobietami w ciąży. Jakość swojej pracy poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog oraz psychoterapeuta na całodobowym oddziale Kliniki Psychiatrii Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego, Poradni Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis, Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii Psyche Plus oraz Powiślańskiej Fundacji Społecznej. Odbywałam staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Obecnie od kilku lat skupiam się na prowadzeniu praktyki prywatnej.

Jak pracuję:

Pracuję z osobami dorosłymi, w tym z kobietami w ciąży oraz parami spodziewającymi się dziecka, kobietami mającymi trudności z zajściem w ciążę bądź będącymi w trakcie procedury in-vitro, kobietami doświadczającymi tokofobii a także kobietami borykającymi się z trudnościami emocjonalnymi po porodzie.

W swojej pracy czerpię z psychoanalitycznego modelu rozumienia człowieka i wiedzę tę wykorzystuję aby pomóc osobom poszukującym rozumienia swoich problemów, wzorców zachowań i relacji. Pomagam znaleźć zasoby potrzebne do przemiany wewnętrznej. Ten proces może zaistnieć dzięki stworzeniu szczególnego rodzaju relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem, w której jest miejsce na ujawnienie i bezpieczne doświadczanie zarówno najtrudniejszych jak i najpiękniejszych uczuć oraz emocji. W trakcie pracy psychoterapeutycznej staram się udzielać pozbawionego oceny wsparcia, słuchać z zaangażowaniem oraz tworzyć atmosferę sprzyjającą szczerej i bliskiej rozmowie. Pracując z kobietami w ciąży wspieram kontakt z ich własnym ciałem oraz wewnętrzną kobiecą kreatywnością. Pomagam w budowaniu relacji z dzieckiem w brzuchu oraz emocjonalnym przygotowaniu do porodu.

Lokalizacja

Warszawa, Stary Mokotów

Pracuję online

tak

Dane kontaktowe

Tel: 696860571

Ul. Sandomierska 21 m.9

strona www.gravida.org.pl

Psycholożka, psychoterapeutka

Wykształcenie

Jestem psycholożką. Absolwentką  Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Szkolenia terapeutyczne

Ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA a także Studium Pomocy Psychologicznej w Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz kurs z Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z Analizy Więzi Prenatalnej. Swoje kwalifikacje stale podnoszę uczestnicząc w specjalizacyjnych kursach, szkoleniach i konferencjach.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Mariańskiej 1 oraz Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej 42 w Warszawie. Przez kilka lat zawodowo związana byłam z Dziennym Oddziałem Odwykowym przy ul. Zgierskiej 18a, gdzie pełniłam funkcję psychoterapeuty a następnie Kierownika Oddziału. Współpracowałam także z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dz. Ursus M. St. Warszawy przy Pl. Czerwca 1976r. 1 w Warszawie w roli Asystenta Rodziny. Od dwunastu lat prowadzę prywatną praktykę. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Formy pomocy

Pracuję w ujęciu integratywnym (podejście łączące różnorodne sposoby rozumienia problemów psychicznych i metody pracy z nimi)  z osobami dorosłymi.

 • udzielam pomocy psychologicznej;
 • prowadzę psychoterapię indywidualną;
 • przeprowadzam interwencję kryzysową;
 • w ramach Analizy Więzi Prenatalnej pracuję z kobietami w ciąży a także ich partnerami.

Jak pracuję...

W pracy z pacjentem bliskie jest mi integrowanie różnych metod i nurtów teoretycznych. Ze względu jednak na to, że ukształtowało mnie podejście humanistyczne, u podstaw mojego kontaktu z pacjentem, leży rozumienie jego relacji, tych które miał i które ma, zarówno ze światem jak i ze sobą. Głęboko wierzę, że nawiązywanie relacji zaczyna się już w łonie matki, stąd moje zainteresowanie pracą z przyszłymi rodzicami na rzecz umacniania ich więzi z dzieckiem

Lokalizacja

Warszawa-Ochota

Dane kontaktowe

Tel. 791808638

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka

Jestem psychologiem, specjalistką I stopnia z psychologii klinicznej i certyfikowaną psychoterapeutką psychoanalityczną Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP), członkiem PTPP, w tym członkiem sekcji terapii par i rodzin.

Wykształcenie

Kształciłam się w psychoterapii w oparciu o różne podejścia teoretyczne. Ostatecznie wybrałam psychoterapię psychoanalityczną, jako teoretyczną podstawę i metodę pracy. Psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym uczyłam się w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym i w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam na stażach specjalizacyjnych na oddziałach psychiatrycznych, neurologicznych, dziecięco-młodzieżowych i w PZP, przede wszystkim podczas 15 lat pracy w Oddziale Dziennym II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii z osobami cierpiącymi na psychozy, choroby afektywne i zaburzenia osobowości, a następnie pracując w Ambulatorium Psychoanalitycznym przy Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, poradni Propsyche, w Specjalistycznej Poradni Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, w tym jako jej kierownik i od 20 lat we własnym gabinecie.

 Jak pracuję…

Pracuję indywidualnie z młodzieżą i z osobami dorosłymi, zajmuję się Analizą Więzi Prenatalnej (AWP)z kobietami w ciąży oraz parami spodziewającymi się dziecka, pracuję także z parami i rodzinami doświadczającymi trudności w relacjach. Pracę kliniczną superwizuję u psychoanalityków i psychoterapeutów psychoanalitycznych w kraju i za granicą. Biorę udział w szkoleniu podyplomowym w PTPP: w koleżeńskich seminariach związanych z teoriami psychoanalitycznymi, w konferencjach krajowych i zagranicznych, wykładach i cyklicznych seminariach klinicznych z wybitnymi psychoanalitykami. Szkolę się od wielu lat w psychoanalitycznej terapii par i rodzin pod kierunkiem Mary Morgan i Stanleya Ruszczyńskiego z Tavistock Clinic i Portman Clinic w Londynie. Kształcę się także w dziedzinie Analizy Więzi Prenatalnej pod kierunkiem niemieckiej psychoanalityczki Helgi Blazy.

Lokalizacja

Warszawa Powiśle, ul. Cicha 3 m 16

Poradnia Sensum: Warszawa Radość (Wawer), ul. Orłowskiego 45 lok 1

Pracuję online

Tak

Dane kontaktowe

Marzena Witkowska, tel: 00 48 601 375 158

Strony: http://ptpp.pl/towarzystwo/ptpp/

https://psychoterapeucipar.pl/

Psycholog, Psychoterapeuta

Wykształcenie

Jestem psychologiem i pedagogiem specjalnym. Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim i Pedagogikę Specjalną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Szkolenie Terapeutyczne

Ukończyłam 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie i jestem w trakcie procesu certyfikacji.  Aktualnie uczestniczę w szkoleniu z Analizy Więzi Prenatalnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidulanej i grupowej. Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam o teorię i psychoanalityczny model rozumienia pacjenta uczestnicząc od 5 lat w grupie seminaryjno-superwizyjnej.

Doświadczenie

Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w poradniach zdrowia psychicznego, przez wiele współpracowałam jako psycholog  z DPS, koordynowałam i konsultowałam projekty dedykowane dla różnych grup społecznych z zakresu wsparcia psychologicznego ponad 10 lat prowadziłam zajęcia dydaktyczne ze studentami. Od wielu lat prowadzę szkolenia psychologiczne dla personelu medycznego i niemedycznego na stałe współpracując z firmą szkoleniową Formatrix. Od 12 la pracuję w gabinecie prywatnym.

Jak pracuję

Prowadzę indywidulaną psychoterapię dorosłych, psychoterapię par, pracuję również z kobietami w okresie okołoporodowym, trudnościami emocjonalnymi po urodzeniu dziecka. W ramach analizy więzi prenatalnej na konsultację zapraszam też kobiety/pary, które doświadczyły trudności w zajściem w ciąże. Przyjmuję stacjonarnie, w wyjątkowych sytuacjach dopuszczam konsultacje lub poszczególne sesje online.

Lokalizacja:

Kraków:

Pędzichów 21/1

kom 664757715

psychoterapia-horyzonty.pl

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka studiów psychologicznych ze specjalizacją psychologii klinicznej i osobowości- Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Członek Polskiego Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

SZKOLENIA PSYCHOTERAPEUTYCZNE

 • psychoterapia psychoanalityczna indywidualna (Studium Psychoterapii Analitycznej)
 • psychoterapia analityczna grupowa (Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”)
 • psychoterapia Gestalt (Instytut Gestalt w Krakowie)
 • psychoterapia tańcem i ruchem (Instytut DMT)
 • psychoterapia w obszarze traumy, zaniedbań oraz strat okołoporodowych (NEST - New Experience for Survivors of Trauma)

W trakcie:

 • szkolenie superwizorskie (Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, ISPHS)
 • szkolenie dotyczące Analizy Więzi Prenatalnej,
 • teoretyczne seminaria kliniczne,
 • konferencje naukowe z obszaru psychoterapii, psychosomatyki i psychotraumatologii
 • superwizja indywidualna
 • superwizja koleżeńska w gronie wykwalifikowanych psychoterapeutów

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Moje doświadczenie zawodowe dotyczy publicznej i prywatnej służbie zdrowia.

Ośrodki, w których miałam przyjemność pracować:

 • Oddział Leczenia Zaburzeń Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie,
 • Oddział Psychiatryczny I Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie,
 • Samodzielna Pracownia Farmakoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
 • Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie
 • Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i ruchem- organizator szkolenia, współtwórca programu szkoleniowego, wykładowca zagadnień z obszaru psychopatologii i diagnozy psychoterapeutycznej
 • Obecnie prowadzę praktykę kliniczną w Ośrodku Gabinety Psychoterapii i Diagnozy,
 • pracuję pod superwizją u licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.
 • prowadzę psychoterapię dla młodzieży, osób dorosłych oraz dla par

JAK PRACUJĘ

Od 20 lat pracuję jako psycholog i psychoterapeuta prowadząc terapię indywidualną, grupową oraz terapię par.

W swojej pracy integruję holistyczne podejście do człowieka, które opiera się na połączeniu umysłu i ciała.

Specjalizuję się w następujących obszarach:

 • trauma w życiu dorosłym oraz w dzieciństwie, która ma wpływ na aktualną sytuację życiową i poczucie własnej wartości,
 • szeroko rozumiane doświadczenie utraty, przedłużająca się żałoba,
 • okres ciąży i problemy wynikające z wczesnej opieki nad dzieckiem,
 • problemy z zajściem w ciążę, które mają podłoże somatyczne lub psychologiczne
 • depresja, nerwica, zaburzenia osobowości (m.in borderline), zaburzenia odżywiania, problemy natury lękowej
 • trudności wynikające z przewlekłych problemów zdrowotnych (pacjenci i ich rodziny)
 • problemy w relacjach rodzinnych i małżeńskich
 • obszar uzależnienia i współuzależnienia

LOKALIZACJA

Warszawa Mokotów

PRACUJĘ ONLINE

TAK

DANE KONTAKTOWE

telefon:  501 372 881

adres email: wgajowa@gabine-ty.pl

strona: www.gabine-ty.pl

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta psychorysunku

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie – specjalność psychologia kliniczna. Kontynuowałam naukę w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, gdzie ukończyłam czteroletnie szkolenie w zakresie Psychoterapii Psychoanalitycznej afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (dawniej w Komorowie) oraz  w Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego i Poradni Zdrowia Psychicznego. Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jestem członkiem Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie.

Zajmuje się terapią osób dorosłych oraz młodzieży w podejściu psychoanalitycznym. W ramach analizy więzi Prenatalnej pracuję z kobietami i parami, które właśnie spodziewają się dziecka i chcieliby doświadczyć budowania więzi z dzieckiem, już na etapie ciąży.

Oferuję również pomoc psychologiczną kobietom po stratach: poronieniu, śmierci dziecka oraz w trudach żałoby śmierci bliskiej osoby podczas bycia w ciąży lub rozpadu relacji partnerskiej.

Szczególnie jest mi bliskie zagadnienie pomocy kobietom w poznawaniu ale również wznawianiu własnych sił twórczych. Wspieram kobiety w trudnościach w zajściu w ciążę, widzeniu siebie jako matki czy lęku przed byciem w ciąży i porodem.

Lokalizacje:

- Warszawa- Śródmieście,
Poradnia Psychologiczna Od Nowa
ul. Krucza 17/40,
Tel. +48666731231
poradniaodnowa@gmail.com

- Halinów - Hipolitów,
Centrum Medyczne Multi-Med,
ul. Warszawska 63,
Tel.+48 22 185 55 88.  +48515761330

Pracuje on line:

Zoom, Skype, WhatsApp

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką psychodynamiczną. Kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii zdobywałam w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Obecnie jestem w trakcie kursu superwizorskiego, który jest organizowany przez Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.

Uczestniczę w trzeciej edycji szkolenia z Analizy Więzi Prenatalnej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz ISPPM – Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny i Psychologii Prenatalnej i Okołoporodowej.

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałam w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Od kilkunastu lat prowadzę psychoterapię psychodynamiczną osób dorosłych i młodzieży. Oferuję również Analizę Więzi Prenatalnej dla kobiet w ciąży i ich partnerów.

Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów.

Lokalizacja

Warszawa (Śródmieście)

Pracuje online

Tak

Dane kontaktowe

Tel. 517 950 416

Strona http://psychoterapeuta-warszawa.com.pl/o_mnie.php

Dyplomowana psychoterapeutka, dr psychologii

Wykształcenie

Doktor nauk humanistycznych UKW

Absolwentka Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii UAM

 Szkolenie terapeutyczne

Ukończyłam IV–letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Obecnie jestem w trakcie szkolenia z Analizy Więzi Prenatalnej.

Swoje kwalifikacje stale podnoszę uczestnicząc w specjalizacyjnych szkoleniach i konferencjach.

Pracuję zgodnie z aksjologią psychoterapeuty psychodynamicznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Moja praca podlega regularnej superwizji u licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie

Doświadczenie kliniczne zdobywałam na licznych stażach na oddziałach psychiatrycznych, neurologicznych i neurochirurgicznych, od 2016 roku pracuję na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Centrum Psychoterapii na Dolnej 42 w Warszawie.

Prowadziłam zajęcia dla studentów z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, z Akademii Pedagogiki Specjalnej i z Akademii Ekonomiczno_Humanistycznej.

Jak pracuję...

Od kilku lat prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym osób dorosłych. Oferuję również Analizę Więzi Prenatalnej dla kobiet w ciąży i ich partnerów.

Mam doświadczenie w pracy terapeutycznej przez Zoom z osobami, które z różnych względów nie mogą w inny sposób uczestniczyć w terapii.

Lokalizacja

Warszawa (Saska Kępa)

Pracuje online

tak

Dane kontaktowe

Tel. 691955405

Wykształcenie

Ukończyłam Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim specjalizując się w Psychologii Klinicznej Dziecka. Studiowałam na Wydziale Terapii przez Sztukę (niem. Kunsttherapie) w Alanus Hochschule w Niemczech. Obecnie kształcę się w Analizie Więzi Prenatalnej prowadzonej przez Hannelore Dehne.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas wielu praktyk, konferencji, wykładów w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Odbywałam kilkumiesięczny staż w Therapeutikum Krefeld w Niemczech zrzeszającym lekarzy i terapeutów różnych specjalności.  Pracowałam w Przedszkolu Integracyjnym nr. 6  w Warszawie, Stowarzyszeniu „Salutaris” i Szkole Podstawowej „Chocimska”. Od 2018 roku prowadzę własną praktykę, w której oferuję indywidualną terapię dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie dla rodziców. Swoją pracę poddaję superwizji.

Jak pracuję…

Doświadczenie własne, jak również poszczególne ścieżki edukacyjne przyczyniły się do ukształtowania specyfiki mojej pracy, w której łącze refleksyjne myślenie z twórczym działaniem. Bliskie jest mi również tworzenie przestrzeni dla doświadczeń płynących z ciała, odkrywania siebie poprzez ciało.

Podejście teoretyczne, na którym w głównej mierze opieram rozumienie trudności dziecka i rodziny, to teoria przywiązania oraz psychoanalityczne rozumienie procesów, które zachodzą w relacji pomiędzy dzieckiem - a - rodzicem.

Dużą wagę kładę na rozwijanie pozytywnych relacji pomiędzy dzieckiem - a - rodzicem, uznając je za podstawę prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka oraz czynnik sprzyjający budowaniu odporności psychicznej u dziecka.

Stale się rozwijam ze szczególnym uwzględnieniem teorii przywiązania, traumy dziecięcej, neurofizjologicznych mechanizmów traumy, regulacji emocjonalnej, zagadnień związanym z kształtowaniem się tożsamości macierzyńskiej.

Komu pomagam…

W ramach Analizy Więzi Prenatalnej wspieram  kobiety/pary starające się o dziecko oraz kobiety w okresie ciąży:

 • Doświadczające nadmiernego lęku o dziecko, o jego zdrowie, rozwój.
 • Mające trudności w odczuwaniu dziecka na poziomie fizycznym, psychicznym.
 • Obawiające się podjęcia nowej roli - roli mamy.
 • Będących w skomplikowanych relacjach z partnerem, własną matką.
 • Będących po poronieniach i innych trudnych doświadczeniach mogących wpływać na obecny stan kobiety, dziecka i ich relację.
 • Doświadczające niepokojącego lęku związanego z porodem i okresem po urodzeniu dziecka.
 • Pragnących pogłębić więź z dzieckiem już na etapie wczesnego rozwoju dziecka.

Pracuję także z dziećmi i młodzieżą (główne obszary wsparcia to: Trudności emocjonalne, społeczne, problemy w obszarze regulacji emocji, kryzysy w rodzinie, traumatyczne doświadczenia, zakłócenia i zaburzenia rozwojowe, zaburzenia w obszarze więzi, objawy psychosomatyczne).

Pomagam także rodzicom, którzy przeżywają trudności w opiece nad dzieckiem, relacji z nim; mają wątpliwości i poczucie braku spełnienia w obszarze rodzicielskim; pragną zobaczyć swój i dziecka obraz z innej perspektywy, a tym samym pogłębić wzajemna relację.

Lokalizacja:

Warszawa (Anin)

Pracuje on-line:

W bardzo szczególnych sytuacjach

Dane kontaktowe:

Tel. +48 695-55-71-35

Familiolog, psychoterapeuta

Wykształcenie

doktor n. hum. w specjalności nauk o rodzinie

Szkolenie terapeutyczne

Ukończyłam szkolenie „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” prowadzone przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Obecnie jestem w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii CM UJ w Krakowie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z Analizy Więzi Prenatalnej.

Jak pracuję…

Przyglądam się macierzyństwu z różnych perspektyw naukowych. Szczególnie bliska jest mi koncepcja „stawania się matką”. Macierzyństwo w jej ujęciu jest doświadczeniem dynamicznym - wyłaniającym się z kobiety. Pracuję z kobietami w ciąży i parami metodą Analizy Więzi Prenatalnej.

Prowadzę psychoterapię par i indywidualną w nurcie systemowym i psychodynamicznym. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

Lokalizacja

Kraków

Kontakt

tel. 501 08 77 22

Psycholog

Wykształcenie

Jestem psychologiem i instruktorką porodu w głębokim relaksie (hipnoporodu). Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Stale poszerzam swoją wiedzę dotyczącą psychologii prenatalnej np. poprzez uczestnictwo w seminarium „Praca psychoterapeutyczna z kobietą w ciąży i w diadzie matka-niemowlę”. Jestem w trakcie kursu Analizy Więzi Prenatalnej.

Doświadczenie

W ramach prywatnych placówek prowadzę konsultacje dla kobiet będących w okresie okołoporodowym. Prowadzę zajęcia i warsztaty w szkołach rodzenia na Śląsku, uczę korzystania z metod proponowanych w ramach porodu w głębokim relaksie (hipnoporodu). Współpracuję z położnymi i lekarzami ginekologami.

Jak pracuję...

Prowadzę konsultacje psychologiczne skierowane do kobiet będących w ciąży lub po porodzie. Do gabinetu zapraszam panie, które doświadczają lęku przed porodem, podejrzewają depresję, mają doświadczenia trudnych porodów lub strat okołoporodowych. Wspieram również młode mamy.  Proponuję analizę więzi prenatalnej kobietom, które chcą budować i umacniać swoją relację z dzieckiem.

Pracuję online

Tak.

Lokalizacja

Katowice

Ul. PCK 19

Dane kontaktowe

Tel. 787 762 115

Wykształcenie

Jestem absolwentką psychologii na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Szkolenia Terapeutyczne

Ukończyłam 4-letni całościowy  kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowany przez PTP, a także Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażu w Centrum Psychiatrii im dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach w Oddziale Dziennym I Psychiatrycznym Ogólnym oraz w prywatnym gabinecie. Doświadczanie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując w Przedszkolu "Zakątek Marzeń" w Będzinie oraz w Szkole Podstawowej w Imielinie.

Jak pracuję

Prowadzę psychoterapię indywidualna dorosłych oraz młodzieży, psychoterapię rodzin oraz psychoterapię par.

Dotychczasowa praca pokazała mi, jak wyjątkowa i niespotykana jest każda osoba i jak istotne jest dopasowanie sposobu pracy do wrażliwości klienta.

Staram się nieustannie poszerzać wiedzę i doświadczenie biorąc udział w licznych szkoleniach i prelekcjach. W mojej codziennej pracy kieruję się kodeksem etyczno-zawodowym psychologa. Moją pracę poddaję regularnej superwizji doświadczonych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Lokalizacja

Przyjmuję w gabinecie w  Imielinie (woj. Śląskie) oraz w Katowicach

Dane kontaktowe

Tel. 695453781

https://www.katarzyna-mieszczanin.pl/

 Pracuję online

Tak

Psycholog, psychoterapeuta indywidualny, terapeuta par i rodzin w trakcie certyfikacji.

Ukończyłam Psychologię kliniczną człowieka dorosłego na UAM w Poznaniu, oraz Psychologię podyplomową dzieci i młodzieży w Warszawie m.in 4,5 letnie podyplomowe szkolenie z psychoterapii, prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie, zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne., oraz roczne Studium Przeciwdziałania Zaburzeniom Okołoporodowym.

Pracuję z:

Kobietami w okresie okołoporodowym doświadczającymi lęku, depresji, obawy przed trudnym, przedwczesnym porodem, zagrożona ciąża, informacja o chorobie dziecka

Parami doświadczającymi trudności w relacji, po stracie

Parami rodziną z małym dzieckiem 0 - 6 lat, prowadzę terapię diady rodzic - niemowlę, grupy dla rodziców z niemowlętami

Prowadzę diagnozę psychologiczną dzieci 0 - 6

Obecnie kształcę się w Analizie Więzi Prenatalnej.

Lokalizacja

Al "Solidarności" 84 lok 9 Warszawa

Kontakt:

535825724

https://www.dobrzypsycholodzy.pl/

Jestem psychoanalityczką, członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz psychoterapeutką psychoanalityczną Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Prowadzę prywatny gabinet psychoterapeutyczny w Gdańsku.

Telefon 604791610,  mail: bromanska@wp.pl

Psycholog (UJ, PAN), certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy, terapeuta  cognitywno-behawioralny, pedagog specjalny,  neurodydaktyk, neuroterapeuta, choreoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznj. Ukończyłam także szkolenie z zakresu facylitacji ( certyfikat brytyjskiego  Instytutu Egzaminacyjnego APMG International, 2017). Jestem także  terapeutą EMDR (2 stopnie).

Cteroletnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne z zakresu psychoterapii psychodynamiczno-systemowej (900h) rekomendowane przez PTP przeszłam w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, szkolenie z zakresu  terapii cognitywno-behawioralnej (360h) w Wielkiej Brytanii.

Prowadzę psychoterapię dorosłych, par i małżeństw, psychoterapię dzieci i młodzieży, terapię neurorozwojową, terapie grupowe na różnych etapach rozwoju  i terapie ASD.

Pracuję osobiście ( nie online) w Krakowie, w Strefie terapii i edukacji rodzinnej którą prowadzę od 10 lat. Moje doświadczenie obejmuje także m.in  prace w centrum terapeutycznym, poradni lekarskiej, gabinecie psychoterapeutycznym, telefonie zaufania, szkole , stowarzyszeniu dla osób niepełnosprawnych, szpitalu, organizacji społecznej.

Pracuje podejściem psychodynamiczno-systemowym, neuroterapeutycznie i cognitywno-behawioralnie korzystając także  z łączenia dziedzin. Preferuje wielopoziomowe  i korzystające z całej wiedzy rozumienie pacjenta i zgłaszanych trudności.

Kontakt: strefaterapii@gmail.com

Psychoterapeutka, psycholog

Wykształcenie

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Filmoznawstwa UJ.

Szkolenie terapeutyczne

Ukończyłam szkolenie z Psychoterapii Psychodynamicznej, na Oddziale Nerwic Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie, afiliowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie jestem w trakcie kursu Analizy Więzi Prenatalnej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz British Association for Counselling and Psychotherapy.

Doświadczenie

Dotychczas współpracowałam z Poradnią Zdrowia Psychicznego NZOZ Medinorm, centrum Gabinety Rozwoju, Stowarzyszeniem Dobrej Nadziei oraz Phoenix Medical Clinic w Watford w Wielkiej Brytanii.

Jak pracuję

Od kilkunastu lat prowadzę psychoterapię psychodynamiczną dorosłych i młodzieży.
Pracuje z kobietami, ktore pragną zajść w ciąże, są w ciąży lub doświadczyły straty dziecka.
Dla osób pragnących pogłębić wieź z nienarodzonym dzieckiem oferuje analizę więzi prenatalnej, podczas której możemy przyjrzeć się lekom i nadziejom związanym z dzieckiem.
Pracuje również w języku angielskim.

Lokalizacja
Watford, UK

Pracuje online

tak - skype, zoom

Dane kontaktowe

Tel.

+48 609649670

+44 7513531759

email:

kasiazimirska.psychotherapy@gmail.com

strona

https://katarzynazimirska.wixsite.com/psychotherapylondon

Psycholog

Wykształcenie: 

Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii ze specjalnością neurobiopsychologia na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto ukończyłam szkolenie z zakresu Psychotraumatologii Praktycznej prowadzone przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii we współpracy z Instytutem Terapii Zintegrowanej w Monachium.

Doświadczenie zawodowe: 

Od kilku lat współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Gdyni. Ponadto współpracuje z Holistycznym Centrum Wsparcia po Stracie eMOCja, gdzie zajmuje się przede wszystkim wsparciem psychologicznym kobiet i par, które doświadczyły straty dziecka w wyniku poronienia lub śmierci okołoporodowej. W ramach współpracy z Centrum mam przyjemność współprowadzić grupy wsparcia obejmujące tematykę okołoporodową.

Jak pracuję..: 

Udzielam krótkoterminowego wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym sytuacji kryzysowych. W najbliższym czasie planuje rozpoczęcie szkolenia w szkole psychoterapeutycznej.

W ramach gabinetu prywatnego prowadzę procesy indywidualne oraz Analizę Więzi Prenatalnej kobiet w ciąży oraz kobiet, które starają się o zajście w ciążę. Pracuję stacjonarnie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w formule online.

Lokalizacja : Gdańsk- Banino

Strona : https://www.znanylekarz.pl/kinga-pietrakowska/psycholog/gdansk

 

Psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta

Wykształcenie i szkolenia terapeutyczne.

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu SWPS. Aktualnie uczestniczę w 4 - letnim szkoleniu Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii przygotowującego  do certyfikatu PTPP oraz szkoleniu z psychotraumatologii zaawansowanej  w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.

Ukończyłam 2letnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz szkolenie certyfikacyjne z psychotraumatologii praktycznej w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotramatologii, a także liczne kursy i warsztaty z zakresu pomagania i interwencji kryzysowej.

Jestem uczestniczką szkolenia z Analizy Więzi Prenatalnej, którego prowadzącą jest dr Helga Blazy (Niemcy).

Doświadczenie zawodowe. 

Doświadczenie kliniczne zdobyłam w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T.Bilikiewicza (dzienny oddział psychiatryczny dla dorosłych) oraz na oddziale Ginekologiczno - Położniczym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi i młodzieżą w kryzysach psychicznych, zdobyte w Stowarzyszeniu na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń”, Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym SPOA oraz Centrum Praw Kobiet.

Jak pracuje

Zajmuje się leczeniem traum. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych,  dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Traumy oraz w gabinecie prywatnym w Gdańsku.

Zajmuję się także opieką okołoporodowa, w tym Analizą Więzi prenatalnej.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Kwalifikację na bieżąco podnoszę uczestnicząc w seminariach i konferencjach naukowych związanych z obszarem mojej pracy.

Lokalizacja

Gdańsk

Pracuję online

Tak

Dane kontaktowe

nr telefonu: 507587532

Psycholog, psychoterapeuta

Wykształcenie

Jestem psychologiem, ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1990 roku.

Szkolenie Terapeutyczne

Szkolenia z zakresu psychoterapii od 1993 r.

Jestem certyfikowanym terapeutą grupowym, superwizorem i trenerem IHACA (międzynarodowe stowarzyszenie doradców Żywa Nadzieja) akredytowane przez w Mount Joy College w Kanadzie.

Ukończyłam 2 letnie szkolenie z ustawień rodzinnych Berta Hellingera prowadzone przez Instytut Eriksona w Łodzi.

Ukończyłam 4 letnie szkolenie psychoanalityczne w Szkole psychoterapii i psychoanalizy w Aix en Provence we Francji.

Doświadczenie

Prowadzę psychoterapię od 2000 r., odbywałam staże psychoterapeutyczne w Polsce, w Belgii, Kanadzie. Pracuję w języku polskim i francuskim.

Zajmuję się

Terapią indywidualną, grupową, par. Pracuję z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Zajmuję się leczeniem skutków działania przemocy, zaniedbania i strat okołoporodowych, zaburzeń więzi. Pomagam kobietom i parom w oparciu o metodę Analizy Więzi Prenatalnej.

Lokalizacja

Herault (34) Francja

Kontakt

tel. +48 603 99 57  51

tel. +33 662 58 29 17

strona web : beatarusiecka.eu

email beata.rusiecka@gmail.com

Psycholog, psychoterapeutka

Wykształcenie Ukończyłam z wyróżnieniem jednolite 5-letnie studia na kierunku Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie zdobywając tytuł magistra psychologii. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne uzyskane w ramach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego SWPS. Ukończyłam szkolenie w 4-letniej podyplomowej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (KCP) rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Obecnie uczestniczę w szkoleniu z Analizy Więzi Prenatalnej pod patronatem ISPPM - Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny i Psychologii Prenatalnej i Okołoporodowej.  Doświadczenie Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi zdobywałam podczas praktyk i staży w Szpitalu Rehabilitacji Kardiologicznej Uzdrowisko Konstancin, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza, Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN), Fundacji Nagle Sami i w ramach Poradni Telefonicznej dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123 przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracowałam również jako psycholog terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu A Dzielnicy Wawer w Warszawie prowadząc zajęcia grupowe i psychoterapię indywidualną dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych. Obecnie prowadzę własny gabinet i współpracuję z poradnią InRelatio Przestrzeń Rodziny. Jak pracuję Prowadzę psychoterapię indywidualną dla młodzieży od 12 roku życia i osób dorosłych, a także udzielam wsparcia psychologicznego osobom w kryzysie emocjonalnym. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Prowadzę Analizę Więzi Prenatalnej dla kobiet w ciąży i ich partnerów/partnerek/osób partnerskich. Pomagam osobom starającym się o dziecko, w trakcie ciąży (zarówno przebiegającej prawidłowo, jak i obciążonej ryzykiem), przygotowującym się do porodu i w trakcie połogu. Szczególnym obszarem mojego zainteresowania jest umacnianie więzi między rodzicami a dzieckiem i przygotowanie do porodu (również w sytuacji poronienia) z uwzględnieniem perspektywy dziecka i matki. Oferuję również wizyty domowe. Pracę poddaję superwizji indywidualnej i grupowej. Lokalizacja Nowa Iwiczna, Jaśminowa 7 - gabinet prywatny Warszawa, Woziwody 17 - Ośrodek Psychoterapii InRelatio Przestrzeń Rodziny Pracuję online Tak Kontakt annamarczynska.com tel. 505 289 034

Psychoterapeutka

Wykształcenie

Uniwersytet Wrocławski, wydział filozofii

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, wydział grafiki warsztatowej

Szkolenie terapeutyczne

Wrocławski Instytut Psychoterapii, certyfikowany 4,5 letni kurs Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej

Jestem członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii oraz World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy.

Doświadczenie

Od kilku lat prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Pracuję w nurcie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, certyfikowanym przez European Association  for Psychotherapy (https://www.europsyche.org/). Oferuję specjalistyczną pomoc terapeutyczną osobom doświadczającym nadmiernego stresu, w stanach kryzysowych, cierpiącym na lęki, stany depresyjne czy objawy psychosomatyczne. Udzielam konsultacji oraz prowadzę psychoterapię osób dorosłych, par i małżeństw oraz rodzin.

Prowadzę Analizę Więzi Prenatalnej, do współpracy zapraszam kobiety (lub oboje rodziców):

 • doświadczające silnego lęku związanego ze stanem ciąży
 • w ryzyku zdrowotnym somatycznym lub/i psychicznym
 • ze wcześniejszymi trudnymi doświaczeniami okołociążowymi i okołoporodowymi (np. poronienia, traumatyczne porody, kryzysy depresyjne, ambiwalencja, traumatyczne przekazy międzypokoleniowe)
 • w stresującej sytuacji życiowej

Swoja pracę poddaję regularnej superwizji w nurcie TPP, psychodynamicznym oraz psychoanalitycznym. Regularnie podnoszę kwalifikacje zawodowe.

Lokalizacja

Wrocław - Krzyki

Pracuję online

Tak (skype, WhatssApp, Zoom)

Dane kontaktowe

www.tomaszewska.eu

Tel. 514 890 230

Pedagog, Psychoterapeuta psychodynamiczny

Jestem pedagogiem, psychoterapeutą psychodynamicznym, terapeutą uzależnień i facylitatorem psychobiologii, wykładowcą na studiach podyplomowych Psychobiologii Zdrowia, od ponad 10 lat interesuję się holistycznym spojrzeniem na ciało i psychikę, medycyną komplementarną.

Wykształcenie

Jestem pedagogiem opiekuńczo- wychowawczym, studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Szczecińskim w 2004r. Ponadto jestem absolwentką  studium socjoterapii i treningu interpersonalnego (2005r), studiów podyplomowych z zakresu terapii uzależnień (2008r) i psychobiologii zdrowia (2019r).

Szkolenie terapeutyczne

Ukończyłam 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (2006r.), półtoraroczne szkolenie z zakresu psychobiologii (2019r.), roczne seminarium pomocy okołoporodowej i pracy z diadą organizowane przez centrum Consilia we Wrocławiu (2020r.), obecnie jestem uczestnikiem szkolenia Analizy więzi Prenatalnej organizowanej przez Analiza Prenatalna (planowane ukończenie grudzień 2022r.) i szkolenia z zakresu teorii poliwagalnej (planowane ukończenie kwiecień 2022r.).

Doświadczenie

Jeszcze na studiach odbyłam roczny staż w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Szczecine, współprowadząc grupę rozwojową dla rodziców. Bezpośrednio po studiach pracowałam jako pedagog w szkole podstawowej i gimnazjum w Szczecinie. Przez następne 3,5 roku pracowałam w Dziennym Oddziale leczenia osób z podwójną diagnozą we Wrocławiu. Wtedy też (2006r.) otworzyłam prywatna praktykę. Obecnie prowadzenie terapii indywidualnej to moje główne zaangażowanie zawodowe.

W trakcie tych 16 lat prowadziłam wiele szkoleń i warsztatów dla studentów z zakresu umiejętności interpersonalnych, rodziców zastępczych i pracowników domów dziecka dotyczących kompetencji wychowawczych i rozwoju dziecka, dla dzieci z zakresu umiejętności prospołecznych. W 2019r roku odbyłam 300 godzinny staż na oddziale psychiatrycznym w Lubinie.

Jak pracuję...

Od 16 lat prowadzę psychoterapię psychodynamiczną dla osób dorosłych, psychoterapeutyczną pomoc okołoporodową dla kobiet ciężarnych i mam małych dzieci, oferuję również Analizę Więzi Prenatalnej dla kobiet w ciąży i ich partnerów. W swojej pracy uwzględniam perspektywę psychobiologiczną, przekazu transgeneracyjnego i teorii poliwagalnej.

Dodatkowym obszarem działalności są warsztaty z zakresu medycyny komplementarnej dla mam by podnosić poczucie kompetencji i sprawczości.

Lokalizacja

Wrocław ul. Obornicka 77k/1B

Pracuje online

nie

Dane kontaktowe

Tel. 660 790 130

Strona www.annajas.pl

FB: Wrocławska Akademia Rozwoju Anna Kramek (2) Wrocławska Akademia Rozwoju Anna Kramek | Facebook

Jestem psychoterapeutą par, małżeństw i rodzin oraz psychoonkologiem. Ukończyłam studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Ukończyłam podyplomowe Studium psychoterapeutyczne realizowane przez MABOR Centrum Psychologiczno-Medyczne i Centrum Doradztwa i Szkoleń, atestowane przez European Association of Psychotherapy, zaakceptowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Jestem terapeutą traumy EMDR i członkiem Polskiego Towarzystwa EMDR, oraz terapeutą traumy Brainspotting. Kwalifikacje terapeutyczne zdobyłam w trakcie szkoleń prowadzonych przez międzynarodowych trenerów z Europejskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Jako psychoterapeuta zajmuję się rozpoznawaniem doświadczeń traumatycznych, ich objawów oraz skutków. Udzielam wsparcia i pomagam w uporaniu się z następstwami traumy na poziomie emocjonalnym, somatycznym i poznawczym.

Ukończyłam podyplomowe studia z zakresu Psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od września 2021 roku jestem w szkoleniu Analiza Prenatalnej Więzi. Program szkolenia spełnia wymogi niemieckiego Towarzystwa Analizy Więzi Prenatalnej (www.bindungsanalyse.de) i ukończenie go uprawnia do ubiegania się o międzynarodowy certyfikat Analityka Więzi Prenatalnej. Szkolenie obejmuje 168 godzin.

Superwizuję swoją pracę u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od 2009 r. pracuję w zorganizowanym przez siebie zespole psychoterapeutycznym: BYĆ W HARMONII w Warszawie. Prowadzę psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz psychoterapię par i małżeństw.

W pracy psychoterapeutycznej integruję metody i techniki różnych szkół terapeutycznych, dobierając je pod względem specyfiki problemów klienta oraz jego potrzeb i możliwości.

Moje wsparcie psychoterapeutyczne kieruję do osób, które borykają się z trudnościami emocjonalnymi, cierpią w swoim związku, zmagają się z chorobą, niepłodnością lub kryzysem życiowym, trudnościami okołoporodowymi i bardzo chcą lepiej poznać i zrozumieć Siebie oraz zaakceptować Swoje własne ograniczenia.

Jestem psychoanalityczką, członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz psychoterapeutką psychoanalityczną Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Prowadzę prywatny gabinet psychoterapeutyczny w Gdańsku.

Telefon 604791610,  mail: bromanska@wp.pl