PROGRAM

Program szkolenia spełnia wymogi niemieckiego Towarzystwa Analizy Więzi Prenatalnej (www.bindungsanalyse.de) i ukończenie go uprawnia do ubiegania się o międzynarodowy certyfikat Analityka Więzi Prenatalnej.

Szkolenie obejmuje 168 godzin, na które składają się:

 1. teoria - seminaria dotyczące teoretycznych aspektów Analizy Więzi
 2. praktyka - grupowe superwizje pracy uczestników szkolenia z kobietami/parami w ciąży; case study przedstawiane przez prowadzącą
 3. self experience - doświadczenie własne, opracowywanie własnych przeżyć prenatalnych w grupie.

Ramowy program szkolenia:

 1. Wprowadzenie w podstawy Analizy Prenatalnego Przywiązania (APP) oraz w więź prenatalną. Próba zrozumienia stworzonego w rodzinie miejsca na pojawiające się dziecko. Szczegółowy wywiad z matką/rodzicami dziecka.
  Psychologiczne zagadnienia związane z matką w ciąży, ojcem a ciążą, związkami transgeneracyjnymi.
 2. Zainteresowanie psychoanalizy życie prenatalnym (Freud, Ferenczi, Hermann, Balint, Rank et al.)
 3. Procedura i schematy prowadzenia Analizy Prenatalnego Przywiązania na podstawie tekstów Hidasa, Rafai, na ostatnie 10 godzin APP.
 4. Psychologiczne aspekty zapłodnienia i zagnieżdżenia jajeczka wraz z opisami przypadków na podstawie teorii i praktyki Joanny Wilheim. Teoria i praktyka Johna Sonne odnośnie wewnątrzmacicznych zagrożeń z opisami przypadków.
 5. Szczególne problemy w ciąży i praca z nimi w APP: poronienie (Chetu), przedwczesny poród (Marchovich, Meg Harris Wiliams, Linderkamp), urodzenie martwego dziecka, utracony bliźniak (Wilheim, Hochauf, Hayton).
 6. Normalny poród (Hildebrand).
 7. Cesarskie cięcie (Linderkamp, Hildebrand, Jane English).
 8. Teoria I praktyka odnośnie francuskiej psychoanalizy odnośnie problemów okołoporodowych (Dolto, Szejer, Eliacheff).
 9. Psychologiczne aspekty technik sztucznego zapłodnienia i ich specyficzna problematyka (Auhagen-Stephanos, Verdult, Aßmann).
 10. Omówienie przykładów prac certyfikacyjnych.

Każdy weekend zjazdowy rozpoczyna się rundą wypowiedzi uczestników co do własnych pozytywnych/ negatywnych doświadczeń.
Doświadczenie własne - w formie ćwiczeń - będzie oferowane w formie grupowej.

Poruszanym zagadnieniom będą towarzyszyć studia przypadków i dyskusje. Tematy należy rozumieć jako kluczowe zagadnienia poszczególnych zjazdów.