OPINIE

"Kiedy otrzymałam informację o szkoleniu z Analizy Więzi Prenatalnej, intuicyjnie poczułam, że to dla mnie. Początkowo myślałam o pacjentkach z praktyki terapeutycznej, pacjentkach w ciąży, czy z depresją poporodową oraz dorosłych dzieciach. Jednak  motywacja okazała się znacznie głębsza, sięgająca do własnych doświadczeń prenatalnych oraz przekazu transgeneracyjnego  w rodzinie. Szkolenie z AWP łączyło teorię z praktyką, czyli superwizją oraz doświadczeniem własnym. Nowe rozumienie kobiety w ciąży, pary, szczególny poziom receptywności,  uwrażliwienie  na  więź z dzieckiem od poczęcia,  tworzenia przestrzeni na nowy wymiar kontaktu, zaowocowało zmianami w moim wnętrzu i moim życiu. Odkrycie nieświadomych  przeżyć prenatalnych zapisanych w ciele było wyzwalające i przyniosło inny poziom zrozumienia i połączeń. Dzięki szkoleniu z AWP praca terapeutyczna z dorosłymi pacjentami zyskała szerszy wymiar, kiedy możemy wspólnie sięgać do wczesnych  stanów prenatalnych zapisanych w ciele i umyśle."
Uczestniczka I edycji szkolenia z AWP
"Ukończyłam całościowe szkolenie z AWP i było to doświadczenie po kilkakroć niezwykłe i rozwijające na różnych płaszczyznach jednocześnie. Zaindukowało wiele korzystnych zmian w moim życiu. Na gruncie zawodowym, uwzględnienie płaszczyzny prenatalnej, odblokowało i uruchomiło niektóre procesy terapeutyczne z korzyścią dla pacjentów. Wiedza, którą zdobyłam oparta nie tylko o podłoże teoretyczne ale zwłaszcza doświadczenie własne, okazała się być niezastąpiona w mojej pracy z dorosłymi pacjentami.
Wspomniane doświadczenie własne rozwinęło także moje postrzeganie siebie i  dotychczasowe rozumienie  rytmu mojego życia.
Polecam gorąco wszystkim osobom, które chcą pracować z kobietami w ciąży i parami spodziewającymi się dziecka lub osobom szerzej zaangażowanym w opiekę prenatalną i perinatalną .
Agato i Edyto - jestem wdzięczna za świetne, profesjonalne, wyjątkowe na naszym rynku szkolenie ".
Kasia, uczestniczka I Edycji
"Kurs z metody Analizy Więzi Prenatalnej:
- dał mi przede wszystkim wyjątkowe narzędzia do pracy psychologicznej z kobietami w okresie ciąży i porodu,
- dzięki temu mogłam poszerzyć warsztat swojej pracy o obszar, który nie był do tej pory w podejściu psychologicznym tak wyraźny i dostępny teoretycznie i praktycznie.
- w trakcie kursu bezcenne było dla mnie doświadczenie kliniczne specjalistów zajmujących się tematem więzi prenatalnej i jej znaczenia w dorosłym życiu każdego człowieka.  Ważne była dla mnie możliwość wspólnego ucznia się w grupie,  wspólnej superwizji oraz wymiany nabywanych doświadczeń klinicznych. Włącza się w to niezwykle wartościowe i wnoszące dyskutowanie artykułów teoretycznych jak też przypadków klinicznych.
- dzięki przestrzeni dla każdego uczestnika w trakcie tego szkolenia, możliwe było spotkanie się w własną osobistą historią dotyczącą najwcześniejszego okresu życia, czyli okresu prenatalnego,
- Stanowiliśmy dość zróżnicowaną grupę studentów z różnym doświadczeniem zawodowym i z różnych obszarów zajmujących się pomaganiem, co sprawiło, że każdy zjazd był niezwykle odkrywczy i ubogacający."                  
Wiola, uczestniczka szkolenia
"Brałam udział w I edycji szkolenia. Zainspirował mnie do tego wykład Helgi Blazy dzięki któremu usłyszałam o metodzie AWP. Samo szkolenie oceniam jako bardzo ciekawe, przygotowujące zarówno do pracy w obszarze Analizy Więzi z rodzicami i mającym się narodzić dzieckiem, ale poszerzające perspektywę i możliwości pracy z dziećmi, dorosłymi i z parami."
Marzena, uczestniczka szkolenia
"Szkolenie z Analizy Więzi Prenatalnej pozwoliło mi poszerzyć horyzonty myślenia zarówno dzięki nowym ujęciom teoretycznym, jak i doświadczeniu własnemu (będącemu integralną częścią kursu). W pracy psychoterapeutycznej z dorosłymi umożliwia mi ono pogłębianie refleksji wokół znaczenia i wpływu przekazu transgeneracyjnego, doświadczeń czasu prenatalnego oraz porodu na emocjonalny rozwój jednostki. Świadomość tej perspektywy pozwala badać echa tych pierwotnych przeżyć/wrażeń w historii dorosłego, korzystającego z psychoterapii indywidualnej. Nie mniej ważnym aspektem szkolenia z Analizy Więzi Prenatalnej jest merytoryczna refleksja na temat istotnych a stosunkowo nowych społecznie doświadczeń – takich jak zapłodnienie metodą in vitro – i bogactwa ich implikacji emocjonalnych."
Monika- uczestniczka I Edycji
„Brałam udział w pierwszej edycji szkolenia, zarówno w pierwszym i drugim stopniu.
Chociaż pacjentek zgłaszających się stricte na AWP życzyłabym sobie więcej to udział w szkoleniu niezwykle wzbogacił mój warsztat pracy, zarówno z kobietami w ciąży jak i z wszystkimi innymi zgłaszającymi się do mnie osobami. 
Uznanie znaczenia okresu prenatalnego i zdobyta w szkoleniu umiejetność rozpoznawania echa tego czasu wielokrotnie przynosiła zyski pacjentom, czasem w postaci istotnego osobistego odkrycia a bardzo często w postaci głębszego zaciekawienia sobą i swoją historią rozpoczynającą się od poczęcia.
Doświadczenie własne, będące elementem szkolenia, było dla mnie zupełnie nowym i szalenie rozwijającym i inspirującym przeżyciem."
Kasia - Uczestniczka szkolenia