PROGRAM II KONFERENCJI ANALIZY WIĘZI

9.00- 10.00

Rejestracja uczestników na platformie online.

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji

Konferencję otworzą: współzałożycielki Instytutu Analizy Prenatalnej Agata Buszman oraz Edyta Naglarska-Ryćko

10.15 – 12.00 Dr Ursula Volz Boers, Niemcy - “Praca z wrażeniami cielesnymi przy transgeneracyjnej traumatyzacji w czasie ciąży w ramach psychoanalitycznej terapii.”

Dyskusja moderowana.

12.00 – 12.15

przerwa kawowa

12.15- 13.45 dr Helga Blazy, Niemcy: "Opowiem ci moje wspomnienia - sesja wspomnień dziecka podczas ostatnich sesji Analizy Więzi".

Dyskusja po wystąpieniu.

13.45 -15:00

przerwa obiadowa

15:00 – 16:30 Marzena Witkowska, Polska: “"Terapeutyczna pomoc w stawaniu się matką: od dziecka swojej mamy do mamy swego dziecka."

Dyskusja moderowana

17:00

Zakończenie konferencji